Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
166

"Білім, ғылым, инновация - жас зерттеушілердің үлесі" атты жас ғалымдар, магистранттар мен студенттердің жооаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. 2013 ж. 14 ақпан. 1 т., "Образование, наука, инновации - вклад молодых исследователей" материалы межвузовской научно-практической конференции молодых ученых, магистрантов и студентов. 14 февраля 2013 г. 1 т.

Экономиканың нақты секторын қаржыландыру және қазіргі ақпараттық қоғам дамуының ғылыми-жаратылыстану аспектілері тақырыптарындағы ғылыми еңбектер ұсынылады

Ұсынған: «Тұран-Астана» университеті
${loading}