Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
569

Состояние трехъязычного образования в Казахстане, Қазақстанда үштілді білім беру жағдайы

Бұл жұмыста Үштілді білім беруді дамытудың 2015-2020 жылдарға арналған Жол картасын жүзеге асыру аясында Қазақстандағы жалпы орта білім беру, техникалық және кәсіптік және жоғары білім беру деңгейлерінде үштілді білім беруге жүргізілген мониторинг қорытындысы ұсынылған

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
956

2016-2017 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін ұйымдарында оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы

Жинаққа жалпы орта білім беретін мектептердің мектепалды даярлық және 1-11-сыныптарында оқу процесін ұйымдастыру бойынша материалдар енгізілген

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
435

Об особенностях организации образовательного процесса в общеобразовательных школах Республики Казахстан в 2016-2017 учебном году

Сборник включает материалы по организации образовательного процесса в предшкольных и 1-11 классах средних общеобразовательных школ Республики Казахстан

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
787

Инклюзивті білім берудің ресурстық орталығының ережесі, Положение о ресурсном центре инклюзивного образования

Бұл әзірлемеде әрекеттегі ресурстық орталықтар, ресурстық кабинеттер мен эксперименттік алаңдардың қызметін талдау нәтижелері және әзірленген инклюзивті білім берудің Ресурстық орталығы туралы ереженің жобасы ұсынылған

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
464

Үш тілді білім беруді іске асыру үшін барлық деңгейдегі білім беру ұйымдарының педагог кадрлармен қамтамасыз етілуін талдау

Бұл жұмыста Үштілді білім беруді дамытудың 2015-2020 жылдарға арналған Жол картасын жүзеге асыру аясында үш тілді білім беруді іске асыру үшін барлық деңгейдегі білім беру ұйымдарының педагог кадрлармен қамтамасыз етілуін талдау жұмысы ұсынылған

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
1366

Үш тілді білім беру жағдайында жұмыс істейтін педагогикалық кадрларды даярлаудың қолданыстағы бағдарламаларының мазмұнын талдау, Анализ содержания действующих программ подготовки педагогических кадров для работы в условиях трехъязычного образования

Талдамалы анықтамада Қазақстандағы педагогикалық кадрларды даярлаудың қолданыстағы бағдарламаларына талдау жасалған, республикадағы үштілді білім берудің ерекшеліктері анықталды, үштілді білім беруге даярлау контекстінде педагогикалық мамандықтардың оқу бағдарламаларын әзірлеу бойынша ұсыныстар берілген

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
101

Методическое пособие по обучению интегрированным предметам "Казахский язык и литература" (Я2), "Русский язык и литература" (Я2), "Художественный труд" для начальной школы, "Қазақ тілі және әдебиеті (Т2)" "Орыс тілі және әдебиеті (Я2)", "Көркем еңбек" кіріктірілген пәндерді оқыту бойынша әдістемелік құрал

Әдістемелік құрал - жаңартылған білім мазмұны аясында кіріктірілген пәндерді оқыту бағдарламасы негізінде сабақты тиімді ұйымдастыруда қолданылатын әдіс-тәсілдер жиынтығы

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
72

Жазғы тілдік мектеп бағдарламасы, Программа о летней языковой школе

Жазғы тілдік мектеп бағдарламасы енген

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
1123

Білім мазмұнын жаңарту аясында (7-9 сыныптарда) "География" оқу пәнін оқыту бойынша әдістемелік ұсыныстар әзірлеу, Методические рекомендации по изучению учебного предмета "География" (7-9 классы) в рамках обновления содержания образования

Құралда 7-9 сыныптарға арналған "География" пәні оқу бағдарламаларының ерекшеліктері, жаңартылған білім мазмұны жағдайында сабақты жоспарлау және өткізу бойынша әдістемелік ұсынымдамалар берілген

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
479

Методические рекомендации по изучению учебного предмета "Русский язык" (5-9 классы) в рамках обновления содержания образования

Рассмотрены особенности учебной программы в рамках обновления содержания образования, формы и методы организации обучения учебного предмета "Русский язык"

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
${loading}