Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
488

«Білім беру ұйымдарының басшылары мен мұғалімдерге арналған біліктілікті арттырудың қашықтықтан оқыту курстарын, оқыту семинарларын ұйымдастыру және өткізу бойынша әдістемелік ұсыныстар» , «Методические рекомендации по организации и проведению обучающих семинаров, дистанционных курсов повышения квалификации для руководителей организаций образования и учителей»

Біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру мен өткізу бойынша ұсыныстар берілген

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
585

STEM білімді енгізу бойынша әдістемелік ұсынымдар, Методические рекомендации по внедрению STEM образования

Әдістемелік ұсынымда шет елдердегі және Қазақстан мектептеріндегі STEM білім беруді дамытуды зерттеу нәтижелерін қамтыған

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
906

"Алғашқы әскери және технологиялық дайындық" пәнін оқыту бойынша әдістемелік ұсынымдама, Методические рекомендации по изучению предмета "Начальная военная и технологическая подготовка"

Әдістемелік ұсынымдамада оқу орындарында, далалық оқу жиындарында алғашқы әскери және технологиялық дайындық сабақтарын ұйымдастыру мәселелері қарастырылған

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
827

Бастауыш мектептің оқу пәндері бойынша қорытынды жиынтық жұмыс бойынша әдістемелік ұсынымдар әзірлеу, Разработка методических рекомендаций по итоговой суммативной работе по учебным предметам начальный школы

Әдістемелік құрал жиынтық бағалаудың рөлін, принциптерін, механизмін ашып көрсетеді және тоқсан қорытындысы бойынша білім жетістіктерін бағалауға мүмкіндік беретін жиынтық бағалау қарастырылады

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
1713

Білім мазмұнын жаңарту аясында (5-9 сыныптарда) "Математика" оқу пәнін оқыту бойынша әдістемелік ұсыныстар, Методические рекомендаций по изучению учебного предмета "Математика" (5-9 классы) в рамках обновления содержания образования

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
126

Разработка методологии независимой сертификации (аттестации) педагогических работников системы начального, основного среднего и общего среднего образования, дополнительного образования

Представлен зарубежный опыт проведения сертификации квалификаций школьных педагогов, а также опыт действующих на территории Казахстана и обучающих по международным стандартам школ по сертификации профессиональных компетенций учителей

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
687

Оралман балаларға тілді оқыту бойынша әдістемелік ұсынымдар, Методические рекомендации по обучению языкам детей-оралманов

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
795

Білім мазмұнын жаңарту аясында (7-9 сыныптарда) "География" оқу пәнін оқыту бойынша әдістемелік ұсыныстар әзірлеу, Методические рекомендации по изучению учебного предмета "География" (7-9 классы) в рамках обновления содержания образования

Құралда 7-9 сыныптарға арналған "География" пәні оқу бағдарламаларының ерекшеліктері, жаңартылған білім мазмұны жағдайында сабақты жоспарлау және өткізу бойынша әдістемелік ұсынымдамалар берілген

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
282

Методические рекомендации по изучению учебного предмета "Русский язык" (5-9 классы) в рамках обновления содержания образования

Рассмотрены особенности учебной программы в рамках обновления содержания образования, формы и методы организации обучения учебного предмета "Русский язык"

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
471

Қазақстан Республикасындағы ұйғыр, тәжік және өзбек тіліндегі білім беру мекемелерінің қызметі мен ахуалы туралы, О состоянии и функционировании организации образования с узбекским, таджикским и уйгурским языками обучения в Республики Казахстан

Бұл есепте Қазақстан Республикасындағы ұйғыр, тәжік және өзбек тіліндегі білім беру мекемелерінің оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру, көптілділікке оқыту ерекшеліктері, кадрлық және материалдық, техникалық қамтамасыз етілуі туралы айтылған

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
${loading}