Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
916

Дидактические материалы по обновленному содержанию предмета «Русский язык» (Я2) в 10-11 классах

Разработаны дидактические материалы по русскому языку с учетом обновленного содержания предмета «Русский язык» (Я2). Материалы отобраны с учетом развития четырех видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение и письмо)

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
219

Дидактические материалы по обновленному содержанию предмета «Английский язык» (L3) в 10–11 классах

Предложены дидактические материалы по английскому языку; материалы по развитию четырех видов деятельности: слушание, говорение, чтение и письмо; упражнения и задания по изучению языковых тем

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
1224

Орта білім мазмұнын Назарбаев Зияткерлік мектептері тәжірибесі негізінде жаңарту, Обновление содержания среднего образования на основе опыта Назарбаев интеллектуальных школ

Зияткерлік мектептер тәжірибесін Қазақстан Республикасының білім беру жүйесіне тарату жөніндегі мемлекеттік саясаттың бағыттары, ерекшеліктері мен қауіп-қатерлері талданған

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
207

Формирование безбарьерной образовательной среды для учащихся с ограниченными возможностями здоровья

В пособии представлена модель построения образовательной среды для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, описаны варианты необходимых условий, при которых может быть обеспечена социально-педагогическая адаптация

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
665

Облыстық және аудандық әдістемелік кабинеттердің қызметін ұйымдастыру: тәжірибе және инновациялар, Организация деятельности районных и областных методических кабинетов: опыт и инновации

Әдістемелік кабинеттердің (облыстық, аудандық) іс-тәжірибелері жинақталған, теориялық-әдіснамалық инновацияның ерекшеліктерін саралау негізінде инновацияны білім беру процесіне енгізуді жүзеге асыру, инновациялық алаңдарды құру тәжірибесі берілген

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
215

Методическое пособие по обучению интегрированным предметам "Казахский язык и литература" (Я2), "Русский язык и литература" (Я2), "Художественный труд" для начальной школы, "Қазақ тілі және әдебиеті (Т2)" "Орыс тілі және әдебиеті (Я2)", "Көркем еңбек" кіріктірілген пәндерді оқыту бойынша әдістемелік құрал

Әдістемелік құрал - жаңартылған білім мазмұны аясында кіріктірілген пәндерді оқыту бағдарламасы негізінде сабақты тиімді ұйымдастыруда қолданылатын әдіс-тәсілдер жиынтығы

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
179

Жазғы тілдік мектеп бағдарламасы, Программа о летней языковой школе

Жазғы тілдік мектеп бағдарламасы енген

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
300

TIMSS және PISA халықаралық зерттеулерге оқушыларды дайындауға арналған есептер жинағын әзірлеу, Разработка сборника задач по подготовке учащихся к международным исследованиям TIMSS И PISA

Жинақта тапсырмаларды орындау бойынша нұсқаулық пен математикалық, жаратылыстану және оқу сауаттылығы бойынша тапсырмалардың шығару жолдарының үлгілері келтірілген

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
147

Білім мазмұнын жаңарту аясында мектеп кітапханалары ресурстарын дамыту, Развитие ресурсов школьных библиотек в рамках обновления содержения образования

Мектеп кітапханасының кадрлық және қордың қамтамасыз ету жағдайы және мектеп кітапханасы ресурстық базасын жетілдіру бойынша тәжірибелер әзірленген

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
776

Состояние трехъязычного образования в Казахстане, Қазақстанда үштілді білім беру жағдайы

Бұл жұмыста Үштілді білім беруді дамытудың 2015-2020 жылдарға арналған Жол картасын жүзеге асыру аясында Қазақстандағы жалпы орта білім беру, техникалық және кәсіптік және жоғары білім беру деңгейлерінде үштілді білім беруге жүргізілген мониторинг қорытындысы ұсынылған

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
${loading}