Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
398

Қазақстандағы халықтың тұрмыс деңгейі. 2008-2012, Уровень жизни населения в Казахстане. 2008-2012

Жинақ Қазақстан Республикасындағы халықтың әлеуметтік-экономикалық жағдайын сипаттайтын кестелік материалдарды қамтиды

Ұсынған: Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігі Статистика комитеті
Мұқаба
Кітап
656

Қазақстан туризмі. 2008-2012, Туризм Казахстана. 2008-2012

Қазақстан Республикасында туристік индустрияның дамуы туралы жан-жақты ақпараттар берілген

Ұсынған: Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігі Статистика комитеті
Мұқаба
Кітап
568

Қазақстан Республикасындағы ауыл, орман және балық шаруашылығы 2008-2012, Сельское, лесное и рыбное хозяйство в Республике Казахстан 2008-2012

Қазақстанда ауыл, орман және балық шаруашылығының 2008-2012 жылдардағы статистикалық негізгі көрсеткіштері берілген

Ұсынған: Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігі Статистика комитеті
Мұқаба
Кітап
447

Қазақстан және оның өңірлерінің өнеркәсібі, Промышленность Казахстана и его регионов

Жинақта 2008-2012 жылдардағы өнеркәсіп жұмысы қорытындыларының қысқаша сипаттамасы берілген

Ұсынған: Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігі Статистика комитеті
Мұқаба
Кітап
422

Қазақстан Республикасындағы еңбекақы, Оплата труда в Республике Казахстан

Жинақта 2008-2012 жылдардағы жалдамалы қызметкерлердің саны және жалақысы туралы толық ақпараттар берілген

Ұсынған: Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігі Статистика комитеті
Мұқаба
Кітап
539

Қазақстанның әйелдері мен ерлері. 2008-2012

Қазақстандағы гендерлік статистиканың негізгі көрсеткіштері берілген

Ұсынған: Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігі Статистика комитеті
Мұқаба
Кітап
456

Қазақстанның ғылымы және инновациялық қызметі. 2008-2012, Наука и инновационная деятельность Казахстана

Қазақстанның ғылыми және инновациялық әлуетінің жай-күйі мен дамуы туралы ақпарат берілген

Ұсынған: Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігі Статистика комитеті
Мұқаба
Кітап
559

Қазақстанның демографиялық жылнамалығы, Демографический ежегодник Казахстана

Жинақта халықтың демографиялық жағдайы туралы мәліметтер берілген

Ұсынған: Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігі Статистика комитеті
Мұқаба
Кітап
216

Қазақстан өңірлері 2012 жылы, Регионы Казахстана в 2012 году

Жылнамалықта еліміздің 2008-2012 жылдардағы әлеуметтік-экономикалық жағдайы туралы статистикалық деректер жарияланды

Ұсынған: Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігі Статистика комитеті
Мұқаба
Кітап
167

Қоршаған ортаны қорғау және Қазақстанның орнықты дамуы 2008-2012, Охрана окружающей среды и устойчивое развитие Казахстана 2008-2012

Жинақта қоршаған ортаны қорғау және оның жағдайы туралы 36 экологиялық көрсеткіштер бойынша деректер келтірілген

Ұсынған: Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігі Статистика комитеті
${loading}