Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
13
15

Оқытудың педагогикалық технологиялары: тәжірибе, инновациялар, енгізу

Аталмыш әдістемелік нұсқаулықта білім беру жүйесінде нақтылы іс тәжірибелерде қолданылып жүрген заманауи педагогикалық технологиялар ұсынылған

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
15
10

Оқыту үдерісінде компьютерлік және интерактивтік құрылғыларды қолдану бойынша әдістемелік ұсынымдар, Методические рекомендации по использованию компьютерного и интерактивного оборудования в общеобразовательной школе

Жалпы білім беретін мектептегі оқыту үдерісінде компьютерлік және интерактивтік құрылғыларды қолданудың ерекшеліктері сипатталған

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
8
13

Қазақстандағы орта білім: жағдайы және болашағы

Талдамалық жинақта жалпы білім беру мектептеріндегі оқу-тәрбие үдерісі қарастырылған, оқытудың негізгі әдістеріне, оқулықтар мен оқу бағдарламаларының, оқу-әдістемелік және материалдық-техникалық база сапасына, сонымен қатар инновациялық технологияларды енгізу жолдарына, республикадағы кадрлық және ресурстық қамтамасыз ету жағдайына талдау жүргізілген

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
8
5

Нормативтік-құқықтық базаны және шағын жинақты мектептерде оқыту ерекшеліктерін талдау, Анализ нормативно правовой базы и особенностей организации обучения в малокомплектных школах

Бұл жинақта шағын жинақты мектептің нормативтік-құқықтық базасы және оқытуды ұйымдастыру ерекшеліктері енгізілген, білім беру процесінің жағдайына нормативтік-құқықты жетілдіруге нұсқаулар берілген

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
14
14

Среднее образование в Казахстане: состояние и перспективы

В аналитическом сборнике обобщен международный и отечественный опыт развития среднего образования

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
10
5

Электрондық оқыту жүйесін қолдану бойынша білім беру ұйымдарының басшыларына арналған әдістемелік ұсынымдар, Методические рекомендации для руководителей организаций образования по использованию системы электронного обучения

Электрондық оқыту жүйесінің әкімшілік модульдерінің ерекшеліктеріне сипаттама берілген

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
11
6

Таңдауы бойынша курстардың мазмұны және ұйымдастырылуы бойынша талдамалы материалдар, Аналитические материалы по содержанию и организации курсов по выбору

Талдамалы материалдар жинағына әлемдік білім беру тәжірибесінде ҚР Білім және ғылым министрлігі жалпы білім беретін мектептерде міндетті оқуға ұсынған, білім беру ұйымдары әзірлеген, сонымен қатар Қазақстанның инновациялық мектептерінде жүзеге асырылатын таңдауы бойынша курстардың мазмұны мен ұйымдастырылуы туралы материалдар берілген

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
14
6

Оказание методической помощи при проведении аттестации педагогических кадров

В методическом пособии представлен международный опыт по проведению аттестации педагогических кадров, дан анализ текущего состояния проведения аттестации педагогических кадров в республике, даны рекомендации по проведению аттестации педагогических кадров в условиях обновления содержания образования

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
8
3

Ғылыми жаратылыстану циклы пәндері бойынша жобалық тапсырмалар, Проектные задания по предметам естественнонаучного цикла

Құралда жаратылыстану циклі пәндері бойынша жобалық тапсырмалардың әдістемелік ерекшеліктері қарастырылып, география, биология, физика және химия пәндері бойынша жобалық тапсырмалардың үлгілері берілген

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
8
7

Об особенностях преподавания основ наук в общеобразовательных организациях Республики Казахстан в 2015 - 2016 учебном году

Сборник включает материалы по организации образовательного процесса в предшкольных и 1-11 классах средних общеобразовательных школ Республики Казахстан

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
${loading}