Elektrondy katalog

Muqaba
Kіtap
175

Межэтническая интеграция: проблемы, реальность, перспективы

Монография посвящена одной из актуальных проблем этносферы - межэтнической интеграции и её роли в жизни полиэтнического Казахстана

Usynǵan: Байтенова Нағима Жаулыбайқызы
Muqaba
Kіtap
312

Қазақстандағы конфессияаралық келісімді нығайтудағы дәстүрлі діндердің орны, Роль традиционных религии в укреплении межконфессионального согласия в Казахстане

Жинақта қазіргі Қазақстандағы дәстүрлі діндердің дамуы мен өркендеуі, мемлекет пен діннің өзара әрекеттестігі туралы мәселелер қарастырылады

Usynǵan: Байтенова Нағима Жаулыбайқызы
Muqaba
Kіtap
822

Қазіргі Қазақстандағы жаңа діни ұйымдар

Кітапта қазіргі Қазақстанда кеңінен таралған діни ұйымдардың жалпы тарихы мен ілімі, өзіндік ерекшеліктері қарастырылған

Usynǵan: Байтенова Нағима Жаулыбайқызы
Muqaba
Kіtap
602

Қазақстандағы діндер

Кітапта Қазақстанда орын алып, кеңінен таралған дәстүрлі және дәстүрлі емес діндердің жалпы тарихы мен ілімі, Қазақстанда таралу аумағы мен өзіндік ерекшеліктері қарастырылған

Usynǵan: Байтенова Нағима Жаулыбайқызы
Muqaba
Kіtap
358

Қазіргі әлемдегі ислам: даму барысы мен болашағы, Günümüz dünyasinda islam: gelişmesi ve geleceği, Ислам в современном мире: тенденции и перспективы

Ғылыми монографияда қазіргі әлемдегі исламның өркендеуі, әлемдік қауымдастыққа ислам елдерінің интеграциялануы, мемлекет пен діннің өзара әрекеттестігі, ислам әлеміндегі саясат пен экономиканың өзекті мәселелері қарастырылады

Usynǵan: Байтенова Нағима Жаулыбайқызы
Muqaba
Kіtap
1195

Исламдағы секталар мен бағыттар

Оқу-әдістемелік құралында исламдағы бағыттар мен мектептер, олардың жалпы тарихы мен ілімі, таралу аумағы мен өзіндік ерекшеліктері қарастырылған

Usynǵan: Байтенова Нағима Жаулыбайқызы
${loading}