Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
677

Тарихи тұлға, тілді би

Сыр өңірінде өмір сүрген, өзінің кемел болмысымен, зерделі сөзімен тілді би атанған Жетес бидің өмірі баян етіледі

Ұсынған: Арқалық қаласындағы №2 облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы (Қостанай облысы)
Мұқаба
592
421

Описание Акмолинского и Еременьтавского градусо-листов общей геологической карты Казахстана, General geological map of Kazakhstan description of the Akmolinsk and Eremen-tau sheets

В работе подробно излагается стратиграфия района и дается описание двух градусо-листов геологической карты Казахстана

Ұсынған: Арқалық қаласындағы №2 облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы (Қостанай облысы)
Мұқаба
855
509

Геологические наблюдения по реке Ишиму и в Кокчетавском районе Акмолинской области в 1923 г., Geological route-explorations in the Kokchetav region during 1923

Предлагаемая работа разбивается на три части: общая часть, где дается общее геологическое описание района и петрографическая характеристика пород, описание полезных ископаемых и описание маршрутов

Ұсынған: Арқалық қаласындағы №2 облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы (Қостанай облысы)
Мұқаба
591
391

Отчет Казакстанской экспедиции за 1926 год

В брошюре представлены отчеты Казакстанской экспедиции из отчета о деятельности Академии наук СССР за 1926 год

Ұсынған: Арқалық қаласындағы №2 облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы (Қостанай облысы)
Мұқаба
437
336

Геологическое строение восточного склона Убогано-Ишимского водораздела, Geological structure of the eastern slope of the Ubogan-Ishim watershed

В работе подробно излагается стратиграфия района и дается достаточно полная характеристика третичных отложений

Ұсынған: Арқалық қаласындағы №2 облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы (Қостанай облысы)
Мұқаба
736
501

Казакский государственный университет

В брошюре рассматривается создание Казахского Государственного университета с педагогическим и сельско-хозяйственным факультетами

Ұсынған: Арқалық қаласындағы №2 облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы (Қостанай облысы)
Мұқаба
488
454

Геологическое строение южной части бассейна Терс-Аккан, Geologocal structure of the southern portion of the Ters-Akkan river basin

В работе подробно излагается стратиграфия района и дается достаточно полная характеристика третичных отложений

Ұсынған: Арқалық қаласындағы №2 облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы (Қостанай облысы)
Мұқаба
442
386

Зоология беспозвоночных

В книге освещаются вопросы экологии животных и частично сравнительной физиологии. Много внимания уделяется паразитическим группам беспозвоночных. Вопросы практического значения животных также освещаются довольно подробно

Ұсынған: Арқалық қаласындағы №2 облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы (Қостанай облысы)
Мұқаба
814

Ғұмырдария

Жәнібек Ғапбасұлы - оқу-ағарту саласында үздіксіз еңбек етіп келе жатқан білікті ұстаз, "ел болашағы - жастар" тәрбиешісі. Саналы ғұмырын тәлім-тәрбие дәнін себуге сарып етіп жүрген ұстаздық айтары мол, үйретері көп

Ұсынған: Арқалық қаласындағы №2 облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы (Қостанай облысы)
Мұқаба
987

Тағдырға алғыс - өнеріне серік еткен

Ұстаз Жақыпбекқызы Қарлығаш бұл кітабында өмір жолына тоқталып, ұстаздық еңбегінің қыр, сырын мәлімдеп, еңбектегі жетістіктерін баяндайды

Ұсынған: Арқалық қаласындағы №2 облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы (Қостанай облысы)
${loading}