Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
484

Қазақстан тарихы

Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналып жазылған оқулық 1914 жылдан 2013 жылға дейінгі тарихи кезеңді қамтиды

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
576

Новейшая история Казахстана: устойчивый Казахстан

В книге обобщен богатый информационно-документальный материал по истории независимого Казахстана. Освещены социально-экономические, политические перемены современного общества, а также рассмотрены вопросы межэтнических и поликонфессиональных достижений народа Казахстана

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
543

Новейшая история Казахстана: Кризис и распад советской системы

Книга посвящена истории независимого Казахстана: кризис системы социализма, распад Советского Союза, становление и возрождение основ государственности, делимитации государственной границы, социально-экономическое развитие Казахстана в первой половине 90-х годов ХХ столетия

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
1226

Қазақстан тарихы

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
1164

Социология негіздері

Кітапта социология ғылымының қазіргі қоғамдық ғылымдар жүйесіндегі орны, адамзат қоғамының ұйымдасу ерекшеліктері, саясат, отбасы және өндіріс қайшылықтарын зерттеу жолындағы үлесі мен жолдары туралы айтылады

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
5827

Қазіргі Қазақстан тарихы

Мемлекеттік-саяси даму, мемлекеттік стратегияның маңызды тұстары, қоғамның қазіргі даму ерекшеліктері, Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты мәселелік тұрғыдан қарастырылған

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
4437

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

Оқулық Қазақстанның ХХ ғасыр мен ХХІ ғасырдың бас кезіндегі қазіргі заман тарихының неғұрлым маңызды, бетбұрыс кезеңдерін сипаттайды, өзекті оқиғаларға баға беріп, олардың себеп-салдарлық байланысын ашып көрсетеді

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
514

Новейшая история Казахстана

Учебник описывает наиболее важные, поворотные этапы новейшей истории Казахстана XX-го и начала XXI веков, дает оценки наиболее ключевым событиям, раскрывает их причинно-следственную связь

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
350

История Казахстана (Начало ХХ века - настоящее время)

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
452

Новейшая история Казахстана: выход из кризиса

Второй том издания посвящен проблемам в развитии суверенного Казахстана. Историческое значение стратегии "Казахстан-2030", социальная политика страны, модернизация политической системы, внешнеполитические инициативы и др.

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
${loading}