Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
374

Қазақ хандығы тарихы: құрылуы, өрлеуі, құлдырауы

Кітап бүгінгі елдігіміздің тамырын құрайтын Қазақ хандығының тарихына арналған. Басылымда Қазақ мемлекетін құру мен нығайту жолында күрескен ірі тарихи тұлғалар мен көрнекті өнер адамдарының орны айшықталады

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
118

История Казахстана

Учебник описывает наиболее важные, поворотные этапы новейшей истории Казахстана ХХ и начала XXI веков, дает оценки наиболее ключевым событиям, раскрывает их причинно-следственную связь

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
63

История Казахстана

В книге освещаются вопросы истории Казахстана с послевоенных лет и по сегодняшний день

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
104

Қазақстан тарихы (ХХ ғасырдың басынан бүгінгі күнге дейін)

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
60

История Казахстана

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
288

Қазақстан тарихы

Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналып жазылған оқулық 1914 жылдан 2013 жылға дейінгі тарихи кезеңді қамтиды

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
345

Новейшая история Казахстана: устойчивый Казахстан

В книге обобщен богатый информационно-документальный материал по истории независимого Казахстана. Освещены социально-экономические, политические перемены современного общества, а также рассмотрены вопросы межэтнических и поликонфессиональных достижений народа Казахстана

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
401

Новейшая история Казахстана: Кризис и распад советской системы

Книга посвящена истории независимого Казахстана: кризис системы социализма, распад Советского Союза, становление и возрождение основ государственности, делимитации государственной границы, социально-экономическое развитие Казахстана в первой половине 90-х годов ХХ столетия

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
931

Қазақстан тарихы

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
Мұқаба
Кітап
864

Социология негіздері

Кітапта социология ғылымының қазіргі қоғамдық ғылымдар жүйесіндегі орны, адамзат қоғамының ұйымдасу ерекшеліктері, саясат, отбасы және өндіріс қайшылықтарын зерттеу жолындағы үлесі мен жолдары туралы айтылады

Ұсынған: Аяған Бүркітбай Ғелманұлы
${loading}