Electronic catalogue

Cover
Book
475

Тәуелсіздік нышандары, Символы независимости

Кітап екі бөлімнен тұрады, алғашқысында Тәуелсіз Қазақстанды сипаттайтын нышандар кешені жинақталса, екінші бөлімде республикамыздың жетістіктері көрсетілген

Courtesy: The institute of state history
More
Cover
Book
413

Жұмабек Тәшенев

Қазақ халқының көрнекті қоғам қайраткері Ж. А. Тәшеневтің өмірі мен қоғамдық-саяси қызметі деректер негізінде жан-жақты сөз болады

Courtesy: The institute of state history
More
Cover
Book
1442

1932-1933 жылдардағы ашаршылық ақиқаты, Правда о голоде 1932-1933 годов

Қазақстан тарихының 20-ғасырдың 20-30 жылдары, сол бір қасіретті беттерін кешенді зерттеу және жаңаша ой-тұжырымдар жасауға мүмкіндік береді

Courtesy: The institute of state history
More
Cover
Book
114

Тәуелсіз Қазақстан тарихын зерттеудің өзекті мәселелері, Актуальные проблемы изучения истории независимого Казахстана

Жинаққа Отан тарихының тәуелсіздік жылдарындағы тарихын зерттеудің теориялық - методологиялық мәселелері, этномәдени даму мен тарихтағы ұлт зиялыларының жетекші орны және басқа да тақырыптар зерделенген ғылыми еңбектер еніп отыр

Courtesy: The institute of state history
More
Cover
Book
79

История суверенного Казахстана: 20 лет Независимости

В сборнике представлены опубликованные материалы и статьи, в которых обобщается и анализируется опыт созидательных процессов и преобразований во всех сферах жизни за период Независимости Казахстана

Courtesy: The institute of state history
More
Cover
Book
42

Тәуелсіз Қазақстан: күннен күнге. Оқиғалар хроникасы

Шежіреге енген оқиғалар мен үдерістер еліміздің тәуелсіздік алған жылдарындағы қоғамдық саяси, әлеуметтік-экономикалық, мәдени және ішкі саяси өзгерістерді қамтиды

Courtesy: The institute of state history
More
Cover
Book
18

Тәуелсіз Қазақстан: күннен күнге. Оқиғалар хроникасы

Тарихи-хроникалық жинақта тәуелсіз Қазақстанның 2006-2011 жылдарындағы саяси, экономикалық, рухани, әлеуметтік салалардағы жетістіктері, сыртқы саясаттағы табыстарына қатысты деректер жинақталып берілген

Courtesy: The institute of state history
More
Cover
Book
48

Тәуелсіз Қазақстан: күннен күнге. Оқиғалар хроникасы

Жинаққа енген оқиғалар мен үдерістер еліміздің тәуелсіздік жылдарындағы қоғамдық-саяси, ішкі әлеуметтік-экономикалық және мәдени өзгерістерді қамтиды

Courtesy: The institute of state history
More
Cover
Book
49

Тәуелсіз Қазақстан: күннен күнге. Оқиғалар хроникасы

Жинаққа енген оқиғалар мен үдерістер еліміздің тәуелсіздік жылдарындағы қоғамдық-саяси, ішкі әлеуметтік-экономикалық және мәдени өзгерістерді қамтиды

Courtesy: The institute of state history
More
Cover
Book
198

Современная история Казахстана

Историко-документальный материал охватывает наиболее важные этапы истории современного Казахстана. Документы и материалы, вошедшие в хрестоматию, освещают общественно-политические, социально-экономические, культурные, внешнеполитические события указанного периода

Courtesy: The institute of state history
More
${loading}