Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
352

Мұражайды басқару: саясатты өңдеу мен тәжірибелік реттеу, Управление музеем: разработка политики и практическое регулирование, Managment of a museum: policy-making and practical regulation

Кітапта мұражай қызметін ғылыми жобалаудың өзекті мәселелері, заманауи мұражайдың стратегиялық, басқару жобасы, мұражайдың оқу орындарымен өзара тәжірибе алмасуы, материалдың және рухани мәдениетті сақтаудағы мұражай рөлі: мәселелері мен келешегі, инновациялық технологияларды енгізу, т.б. мәселелері талқыланған

Ұсынған: Этно-мемориальный комплекс «Карта Казахстана Атамекен» (г. Астана)
Мұқаба
Кітап
1633

"Мұражайдың жас ұрпақ бойында ұлттық құндылықтарды қалыптастырудағы атқаратын рөлі" атты республикалық инновациялық жобалар фестивалінің материалдары (2013 жыл 27 ақпан 2 наурыз аралығы), Материалы республиканского фестиваля инновационных проектов "Роль музея в формировании национальных ценностей молодого поколения" (с 27 февраля по 2 марта 2013 года)

Жинаққа мектеп мұғалімдерінің және мектептегі мұражай қызметкерлерінің мұражай педагогикасы тақырыбы аясында қорғалған жобалары енгізілген

Ұсынған: Этно-мемориальный комплекс «Карта Казахстана Атамекен» (г. Астана)
${loading}