Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
722
1073

ШаҺкәрім

Әдебиетіміздің тарихында ұзақ жыл орны ойсырап келген, елге ежелден белгілі болған ақын-жазушыларымыздыдың бірі ШаҺкәрім туралы

Ұсынған: ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы
Мұқаба
Кітап
63
179

Таныс сөздің бейтаныс сырлары

Бұл кітапта көне сөздер мағыналары тектеледі. Сонымен қатар біршама жаңа сөздердің пайда болу жолдары мен сырлары түсіндіріледі. Сондай-ақ, автор қолданысқа енгізген балама сөздер сөздігі, ел аузынан жиналған сирек естілетін мақал-мәтелдер, соның ішінде тіл өнеріне қатысты нақылдар бар.

Ұсынған: ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы
Мұқаба
Кітап
41
169

Тілдік қатынас

Қазақ тіл біліміндегі тілдік қатынас мәселесін теориялық тұрғыдан және әдістемелік тұрғыдан жан-жақты қарастырады

Ұсынған: ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы
Мұқаба
Кітап
29
48

Орысша-қазақша саяси сөздік, Русско-казахский политический словарь

Орысша-қазақша сөздікке қазіргі қоғамдық-саяси лексиканың 5 мыңнан астам терминдері, сөздері мен сөз тіркестері енгізілді.

Ұсынған: ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы
Мұқаба
Кітап
87

Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі. Әскери іс

Сөздікке енгізілген терминдердің сөзтізбесі доктриналық, тұғырнамалық, әскери-саяси құжаттардың, отандық және шетелдік жарғылық құжаттардың негізінде жасалынған әскери терминдер мен анықтамалардан құралады

Ұсынған: ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы
Мұқаба
Кітап
94
1332

Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігі

Сөздікте жалпы тіл білімі мен қазақ тіл білімі салаларына қатысты 1500 термин сөз қамтылып, оларға ғылыми түсінік берілген

Ұсынған: ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы
Мұқаба
Кітап
233
6691

Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы

Қазақ тілінің сөздік құрамы мен фразеологиясы туралы лексика-семантикалық, функционалды-стилистикалық тұрғыда теориялық мәліметтер берілген

Ұсынған: ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы
Мұқаба
Кітап
105

Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі. Қоғамдық тамақтандыру

Сөздікте қоғамдық тамақтандыру саласына арналған 2000-дай негізгі терминдер мен анықтамалар жинақталған

Ұсынған: ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы
Мұқаба
Кітап
36
92

Орысша-қазақша - қазақша-орысша терминдер мен атаулар сөздігі

Бұл сөздік мемтерминкомның соңғы 20 жылдан астам уақыт көлемінде ресми бекіткен терминдеріне біршама талдау жасала отырып жасалды.

Ұсынған: ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы
Мұқаба
Кітап
37
237

Терминқор қалыптастыру көздері мен терминжасам тәсілдері

Ұлт тіліндегі термин шығармашылығы, сөзжасам, терминжасам тәсілдеріне негізделеді. Терминқор қалыптастырудың ішкі және сыртқы көздері пайдаланылған. Сонымен қатар, қазіргі термин жасауда кездесетін олқылықтың орнын толтыру мақсатында көзделетін мәселелер де қамтылған

Ұсынған: ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы
${loading}