Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар
6

Қазақ терминологиялық аталымының ономасиологиялық аспектісі

Зерттеу жұмысының негізгі мақсаты - қазақ және араб тілдеріндегі контрастивтердің ұқсас және айырым белгілерін анықтау, олардың тілдік табиғатын айқындау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
6

Қазақ және ағылшын тілдеріндегі сиыр малына қатысты атаулардың лексика-семантикалық өрісі

Зерттеудің мақсаты: "тіл - жүйелі құбылыс" деген қағиданы басшылыққа ала отырып, қазақ және ағылшын тілдеріндегі сиыр малына қатысты тілдік бірліктерді лексика-семантикалық және дүниетанымдық тұрғыдан кешенді түрде зерттеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
3

Қазақ тіліндегі ділдік лексиконның берілу жолдары

Зерттеу жұмысының негізгі мақсаты - қазақ тіліндегі ділдік лексиконының түзілу заңдылықтарын антропоөзектік парадигма тұрғысынан айқындау, осы мәселенің теориялық және практикалық мәселелеріне бүгінгі тіл білімі жетістіктері тұрғысынан жаңаша пікір айту, баға беру

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
2

Адамның психикалық жай-күйіне қатысты лексиканың құрылымы мен семантикасы

Психикалық жай-күйлерге қатысты ұғымдарды білдіретін тілдік бірліктердің тілімізде берілуі амал-тәсілдерінің жүйесі мен қызметін анықтау зерттеудің мақсаты

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
8

Ұлы Отан соғысы жылдарындағы мерзімді басылымдар тілінің ерекшеліктері

Тілдік зерттеулердің қалыптасқан негізгі әдіс-тәсілдеріне сүйене отырып, соғыс жылдарындағы газеттер тілінің өзіне тән кезеңдік ерекшелігі болғанын анықтау, газет тілінің фонетикалық, лексикалық, грамматикалық ерекшеліктерін саралап көрсету зерттеу жұмысының мақсаты болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
10

ХV-XVIII ғасырлардағы ақын-жыраулар поэзиясындағы ұйқастың фономорфологиялық құрылымының ерекшеліктері

Зерттеу жұмысының мақсаты - XV-XVIII ғасырлардағы ақын-жыраулар өлеңдеріндегі ұйқастық лингвистикалық сипат-ерекшеліктерін айқындау және аталған қазақ поэзиясының көне және орта түркі ескерткіштеріндегі бастауларын, яғни ұйқастық белгілерін салыстыру болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
41

Қазақ және түрік тілдеріндегі халықтық өлшем атауларының этнолингвистикалық сипаты

Қазақ және түрік тілдеріндегі халықтық өлшемдерді этнолингвистикалық тұрғыдан зерттей отырып, олардың ұлттық сипатын ашып, этностық ұлттық санасына, наным сеніміне, тілдік табиғатына тереңірек үңіліп, екі ұлттың болмысындағы ұқсастықтары мен ерекшеліктерге сипаттама беруі жұмыстың басты мақсаты болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
${loading}