Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
243
326

Древнетюркское мировоззрение "Тэнгрианство"

Учебное пособие подготовлено для студентов факультета филологии, истории, философии и Института востоковедения, а также для учащихся Х-ХI классов средних школ

Ұсынған: Безертинов Рафаэль Нурудинович
Мұқаба
Кітап
189

Свет истины

Эта книга - плод раздумий об истории ислама, мусульманских ценностях и путях возрождения традиционной веры казахского народа, выношенных писателем в ходе паломничества в Мекку и Медину

Ұсынған: Амантай Ахетов
Мұқаба
Кітап
232
399

Диспуты мусульманских религиозных авторитетов в Центральной Азии в ХХ веке, Disputes on Muslim Authority in Central Asia in 20 th Century

Публикуются сочинения мусульманских интеллектуалов советского периода, найденные в частных архивах. Тексты представлены в оригиналах на арабском, таджикском, узбекском и в переводах на русский и английский языки. Эти первоисточники имеют важное значение для адекватного понимания феномена «советский ислам» в Центральной Азии

Ұсынған: Мүминов Әшірбек Құрбанұлы
Мұқаба
Кітап
966

Діни антропология

Қазіргі ғылымдар жүйесіндегі діни антропологияның рөлі, әлемдік және ұлттық діндердегі адам образының қалыптасуы қарастырылады

Ұсынған: Рысбекова Шамшия Сайдғалиқызы
Мұқаба
Кітап
918

Қиямет-қайым ғасыры, Век страшного суда

Кітап батысқа еліктеп, жа­­һан­дану үрдісінде жұтылып бара жатқан қазақ жастарына арналған таптырмас туынды. Өйткені мұнда автор адамзаттың ішкі түйсігіндегі «Қайдан келдім? Қайда барамын?» деген мәңгілік сұрақтарға жауап із­дейді. Және сол сұрақтарға адамзат жаратылысынан бері қарай әр түрлі ғасырдағы діндердің «киелі жазбаларынан» мысал келтіре отырып жауап береді

Ұсынған: Елубай, Смағұл
Мұқаба
Кітап
649

Діни бірлестіктер және ұлттық қауіпсіздік мәселесі

Монографияда қазіргі Қазақстан қоғамының рухани-әлеуметтік дамуындағы жаңа діни ағымдардың рөлі және ұлттық қауіпсіздік мәселесі қарастырылады

Ұсынған: Борбасова Қарлығаш Молдағалиқызы
Мұқаба
Кітап
1031

Қазіргі Қазақстандағы жаңа діни ұйымдар

Кітапта қазіргі Қазақстанда кеңінен таралған діни ұйымдардың жалпы тарихы мен ілімі, өзіндік ерекшеліктері қарастырылған

Ұсынған: Байтенова Нағима Жаулыбайқызы
Мұқаба
Кітап
800

Қазақстандағы діндер

Кітапта Қазақстанда орын алып, кеңінен таралған дәстүрлі және дәстүрлі емес діндердің жалпы тарихы мен ілімі, Қазақстанда таралу аумағы мен өзіндік ерекшеліктері қарастырылған

Ұсынған: Байтенова Нағима Жаулыбайқызы
Мұқаба
Кітап
550

Қазіргі әлемдегі ислам: даму барысы мен болашағы, Günümüz dünyasinda islam: gelişmesi ve geleceği, Ислам в современном мире: тенденции и перспективы

Ғылыми монографияда қазіргі әлемдегі исламның өркендеуі, әлемдік қауымдастыққа ислам елдерінің интеграциялануы, мемлекет пен діннің өзара әрекеттестігі, ислам әлеміндегі саясат пен экономиканың өзекті мәселелері қарастырылады

Ұсынған: Байтенова Нағима Жаулыбайқызы
Мұқаба
Кітап
2131

Діндер тарихы

Оқу-әдістемелік құралында діни наным-сенімдердің алғашқы формаларынан бастап, ұлттық және әлемдік діндер жан-жақты қарастырылған

Ұсынған: Құрманалиева Айнұр Дүрбелеңқызы
${loading}