Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар
31

Көпкомпонентті экстракциялық жүйелерді физика-химиялық талдау негізінде өте таза және концентрлі қышқылдар (НСІ, НСІО, НСІО , Н , РО ) алу

Жұмыстың басты мақсаты - бейорганикалық қышқылдар және органикалық экстрагенттермен алынған көпкомпонентті жүйелерді физика-химиялық талдау негізінде экстракциялық тепе-теңдіктердің заңдылықтарын анықтау және өндірістік сулы ерітінділердегі қышқылдарды тазарту мен концентрлеудің тәсілдерін жасау болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
40

Ақмола облысының уран өндіретін өңірілерінде тіршілік ететін тышқан тәріздес кемірушілерді цитогенетикалық зерттеу

Жұмыс мақсаты - Ақмола облысының уран өндіретін аймағында мекендейтін тышқан тәріздес кемірушілердің тіршілік ету ортасының радиациялық жағдайын зерттеу және оларға әсер ететін техногендік ластанудың цитогенетикалық салдарын бағалау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
12

Толуолды гидрлеу процестерінің ферроқұймалармен модифицирленген никель катализаторлары

Зерттеудің мақсаты - модифицирленген никель катализаторларында метилициклогександы синтездеудің әдістері мен технологиясын жасау және оны ғылыми тұрғыдан негіздеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
18

Циклогександы сұйық фазада тотықтырудың биополимерқұрамды мыс катализаторлары

Зерттеу мақсаты: циклогександы жұмсақ жағдайда сутек асқын тотығымен жартылай тотықтыру процестеріне қабілетті, бейорганикалық тасымалдағыштарға отырғызылған, табиғи биополимер-полигалактуронанмен тұрақтандырылған мыс негізіндегі жаңа биокаталитикалық жүйелер жасау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
9

Қауын езбесінің агар-агардың құрылымдануына әсері

Жұмыстың мақсаты - табиғи полимер агар-агардың қауын езбесімен құрылымтүзу заңдылықтарын анықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
12

Микоризалық саңырауқұлақтардың асқабақ тұқымдас өсімдіктерінің экоморфоструктурасына экологиялық әсері

Зерттеу мақсаты: Асқабақ тұқымдас өсімдіктердің биологиялық ерекшеліктеріне микоризалық саңырауқұлақтардың экологиялық фактор ретінде тигізетін рөлін зерттеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
28

Күрделі аралас ферриттер, манганиттер, висмутиттердің синтезі, құрылысы мен термодинамикалық көрсеткіштері

Зерттеу мақсаты: R-MeII-Bi-O, Bi-MeII-MIII-O (мұндағы, R-сирек-жер элементтері, ал MeII-сілтілік-жер элементтері, MeIII-марганец және темір) жүйесінде пайда болатын, бұрын зерттелмеген қосылыстарды синтездеу және олардың рентгенографиялық, термохимиялық, термодинамикалық көрсеткіштерін және кейбір физикалық қасиеттерін зерттеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
6

Хорм-индуцирленген суфактантопатияның фармакологиялық коррекциясы және оның алдын алу (эксперименттік зерттеу)

Диссертацияның мақсаты - хром-индуцирленген сурфактантопатия жағдайында мия майының, амброксол және липой қышқылының өкпе сурфактант жүйесіне әсерін зерттеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
13

Сырдария өзенінің төменгі ағысындағы тораңғылардың (TURANGA Bunge) экологиялық маңызы

Зерттеудің басты мақсаты - Қызылорда облысында сирек кездесетін Turanga туыс тармағына жататын: Populus diversifolia Schrenk, Р. pruinosa Schrenk түрлерінің биоэкологиясын және тіршілік ету ерекшелігін зерттеп, ценопопуляциясына сипаттама беру

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
10

Палладий және модифицирленген никель катализаторларында мета-динитробензолды селективті гидрлеу

Зерттеудің мақсаты: Мета-динитробензолды мета-нитроанилинге және мета-фенилендиаминге дейін селективті гидрлеу үшін катализаторлар дайындау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
${loading}