Жол қосу1-10 дан 133


Нәтижелері:

1

Авторефераттар


Эффективность осенней плоскорезной обработки почвы под ячмень и овес на южных карбонатных черноземах Целиноградской области

Авторы: Ахметов, Курсан Азнабаевич

2

Авторефераттар


Ақмола облысының уран өндіретін өңірілерінде тіршілік ететін тышқан тәріздес кемірушілерді цитогенетикалық зерттеу

Авторы: Алтаева, Нұрсұлу Закирияевна

Жұмыс мақсаты - Ақмола облысының уран өндіретін аймағында мекендейтін тышқан тәріздес кемірушілердің тіршілік ету ортасының радиациялық жағдайын зерттеу және оларға әсер ететін техногендік ластанудың цитогенетикалық салдарын бағалау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

3

Авторефераттар


Ауыл әлеуметтік инфрақұрылымын инновациялық негізде дамыту механизмі (Ақмола облысының деректері негізінде)

Авторы: Женсхан, Дарима

Зерттеу жұмысының мақсаты - ауылдың әлеуметтік инфрақұрылымының біртұтас жүйесін құру мен оны инновациялық негізде дамытудың механизмін қалыптастыру бойынша тиісті ұсыныстар дайындау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

4

Авторефераттар


Ранневесенняя обработка и предпосевная культивация почвы под яровую пшеницу в системе почвозащитного земледелия на южных карбонотных черноземах Целиноградской области

Авторы: Скоробогатова, Вера Николаевна

5

Авторефераттар


Предпосевная обработка почвы на стерневых фонах в условиях Целиноградской области

Авторы: Сулейменов, М.К.

6

Авторефераттар


Кулисы в посевах яровой пшеницы в полупустынной зоне Целиноградской области

Авторы: Сылкимбеков, Х.Д.

7

Авторефераттар


Ақмола облысының уездік қалаларының өлкенің саяси-экономикалық және мәдени дамуындағы рөлі (ХІХ ғ. екінші жартысы - ХХ ғ. басы)

Авторы: Утегенов, Марат Зеннатұлы

8

Авторефераттар


Вьюнок полевой и меры борьбы с ним в условиях сухой степи Целиноградской области

Авторы: Утеулина, Р.Г.

9

Авторефераттар


Оптимальные сроки посева проса и некоторые условия их максимальной эффективности на темно-каштановой почве Целиноградской области

Авторы: Хованова, Валентина Егоровна

10

Авторефераттар


Повышение эффективности чистого пара на южных карбонатных черноземах Целиноградской области

Авторы: Хузязанов, Халик Нурмухаметович
1-10 дан 133

Іздеу нәтижелерін нақтылау