1

баспасөз

Ақиқат ащы болғанмен өкініші аз

Авторы: Кәкішұлы, Т., Тұрсынбек

Ұсынған: Кәкішев Тұрсынбек

Көшіріліп алынулар саны: 0
Қаралулар саны: 3

2

Кітап

Алаш-Орда

В книге собраны подлинные документы, дающие представление об алаш-ордынском движении, его истории, деятельности, программе, тактике и т. п.

Көшіріліп алынулар саны: 14
Қаралулар саны: 70

3

Кітап


Кокшетау. Исторические очерки

Авторы: Абуев, К. К., Кадыржан Кабиденович

Первый научный труд, посвященный истории города Кокшетау и бывшей Кокшетауской области с древнейших времен до наших дней

Ұсынған: М.Жұмабаев атындағы Ақмола облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы

4

Кітап

Дауылды жылдарда

Авторы: Чурин Х.

Көшіріліп алынулар саны: 0
Қаралулар саны: 8

5

Кітап

Талтүске дейін

Авторы: Қойшыбаев , Б. О., Бейбіт Орынбекұлы

Бұл жинаққа 1969-2005 жылдар аралығындағы публицистикалық мақалалары, сөздері мен сұхбаттары енген.

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)

Қаралулар саны: 3

6

баспасөз

Шәкіртім бар осындай...

Авторы: Кәкiшұлы, Т., Тұрсынбек

Журналист Шарафат Жылқыбаева туралы

Ұсынған: Кәкішев Тұрсынбек

Көшіріліп алынулар саны: 0
Қаралулар саны: 1

7

Кітап

Тренинг личностного роста как форма совершенствования

Авторы: Садвакасова, А. А., Айман Алтимовна

Ұсынған: Садвакасова Айман Алтимовна

Көшіріліп алынулар саны: 4
Қаралулар саны: 8

8

Кітап

Исследование гендерных стереотипов у студенческой молодежи

Авторы: Садвакасова, А. А., Айман Алтимовна

Ұсынған: Садвакасова Айман Алтимовна

Көшіріліп алынулар саны: 6
Қаралулар саны: 4

9

Кітап

Насильственная коллективизация и голод в Казахстане в 1931-33 гг.

Авторы: Алдажуманов К. С., Каиргалиев М. К., Осипов В. П., Романов Ю. И.

Публикуется 92 документа из республиканских архивов, большая часть на русском языке, некоторые на казахском. Документы партийных органов и ОГПУ-НКВД об антиколхозных восстаниях в республике, откочевках голодающего казахского населения, проведении мясозаготовок, выселении кулацких хозяйств

Көшіріліп алынулар саны: 2
Қаралулар саны: 37

10

Кітап

Көп томдық шығармалар жинағы

Авторы: Жансүгіров, Ілияс

Ақынның бұл томына 1923-1937 жылдар аралығында жазған поэмалары енді.

Ұсынған: ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы

Көшіріліп алынулар саны: 10
Қаралулар саны: 28