Қарау

View
Автор:
Book title: Ө. А. Жолдасбековтың 85 жылдығына арналған "Қазіргі білім беру: әдістеме, технология, сапа" атты І халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары, Материалы І международной научно-методической конференции "Современное образование: методика, технологии, качество" посвященная 85 летию У. А. Джолдасбекова
Total pages: 450