Қарау

View
Автор:
Book title: "Заңтану мәселелері: Қазіргі жағдайы және жетілдіру жолдары" атты Р. Ж. Таужанованың 60 жылдығына арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Материалы республиканской научно-практической конференции на тему "Вопросы юриспруденции: Современное состояние и пути совершенствования" посвященной 60 летию Р. Ж. Таужановой
Total pages: 190