Қарау

View
Автор:
Book title: Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары. ХХ ғасырдың 20-50 жылдары, Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. 20-50 годы ХХ века
Total pages: 390