Поиск

ІЗДЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

Көрсетілген: 1- из 44

Экспорттау Excel Экспорттау Word

Агрессорлармен жұмыс жөніндегі әдістемелік құрал

0 106

Агрессорлармен жұмыс жөніндегі әдістемелік құрал [Мәтін] / К. Б. Ойшыбаев А. С. Кайдарова ; ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі ; "Рухани жаңғыру" Қазақстандық қоғамдық даму институты... – Нұр-Сұлтан : [б. ж.], 2019. - 72 б., суретті; - Рухани жаңғыру бағдарламасы . – Библиогр.: 53-55 б. . – [т. ж.] – 978-9965-23-559-7

кітап

АВТОРЫ:

Ойшыбаев, К. Б.

БЕРІЛГЕН:

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Методическое пособие по работе с агрессорами

0 87

Методическое пособие по работе с агрессорами [Текст] / К. Б. Ойшыбаев А. С. Кайдарова А. И. Досмухамбетова ; М-во информации и общественного развития РК ; Казахстанский ин-т общественного развития «Рухани жаңғыру»... – Нур-Султан : [б. и.], 2019. - 73 c., ил.; . – Библиогр.: с. 54-56 . – [б. т.] – 978-9965-23-559-7

кітап

АВТОРЫ:

Ойшыбаев, К. Б.

БЕРІЛГЕН:

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Жастарды отбасылық өмірге дайындаудың әдістемелік құралы

0 123

Жастарды отбасылық өмірге дайындаудың әдістемелік құралы [Мәтін] / К. Б. Ойшыбаев А. С. Кайдарова Г. М. Мухамбеткалиева ; ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі ; "Рухани жаңғыру" Қазақстандық қоғамдық даму ин-ты... – Нұр-Сұлтан : [б. ж.], 2019. - 66 б., суретті; . – Библиогр.: 66 б. . – [т. ж.] – 978-9965-23-558-0

кітап

АВТОРЫ:

Ойшыбаев, К. Б.

БЕРІЛГЕН:

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Методическое пособие по подготовке молодежи к семейной жизни

0 64

Методическое пособие по подготовке молодежи к семейной жизни [Текст] / К. Б. Ойшыбаев А. С. Кайдарова Г. М. Мухамбеткалиева ; М-во информации и общественного развития РК ; Казахстанский ин-т общественного развития «Рухани жаңғыру»... – Нур-Султан : [б. и.], 2019. - 67 c., ил.; . – Библиогр.: с. 67 . – [б. т.] – 978-9965-23-557-3

кітап

АВТОРЫ:

Ойшыбаев, К. Б.

БЕРІЛГЕН:

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Үйде зорлық-зомбылық басталған жағдайда

0 125

Үйде зорлық-зомбылық басталған жағдайда [Мәтін] : тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу жөніндегі нұсқаулық : ақпараттық анықтамалық / К. Б. Ойшыбаев А. С. Қайдарова Ж. С. Батталова А. М. Қасымбеков А. М. Ашимова ; ҚР Ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі ; «Рухани жаңғыру» Қазақстандық қоғамдық даму ин-ты... – Нұр-Сұлтан : [б. ж.], 2019. - 57 б., суретті; - Рухани жаңғыру бағдарламасы . – Библиогр. тақырып астында . – [т. ж.] – 978-9965-23-556-6

кітап

АВТОРЫ:

Ойшыбаев, Қайдарова, Батталова, Қасымбеков, Ашимова, К. Б., А. С., Ж. С., А. М., А. М.

БЕРІЛГЕН:

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Когда насилие начинается дома

0 95

Когда насилие начинается дома [Текст] : руководство по предотвращению бытового насилия : информационный справочник / К. Б. Ойшыбаев А. С. Кайдарова Ж. С. Батталова А. М. Касымбеков А. М. Ашимова ; М-во информации и общественного развития РК ; Казахстанский ин-т общественного развития «Рухани жаңғыру»... – Нур-Султан : [б. и.], 2019. - 57 c., ил.; - Рухани жаңғыру . – Библиогр. в подстроч. примеч. . – [т. ж.] – 978-9965-23-556-6

кітап

АВТОРЫ:

Ойшыбаев, Кайдарова, Батталова, Касымбеков, Ашимова, К. Б., А. С., Ж. С., А. М., А. М.

БЕРІЛГЕН:

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Методическое пособие по анализу деятельности кризисных центров для жертв бытового насилия

0 61

Методическое пособие по анализу деятельности кризисных центров для жертв бытового насилия [Текст] / К. Б. Ойшыбаев А. С. Кайдарова И. М. Терентьева А. Е. Дюсенова А. М. Ашимова ; М-во информации и общественного развития РК ; Казахстанский ин-т общественного развития «Рухани жаңғыру»... – Нур-Султан : [б. и.], 2019. - 69 с., ил.; - Рухани жаңғыру . – Библиогр.: с. 61-63 . – [б. т.] – 978-9965-23-557-3

кітап

АВТОРЫ:

Ойшыбаев, Кайдарова, Терентьева, Дюсенова, Ашимова, К. Б., А. С., И. М., А. Е., А. М.

БЕРІЛГЕН:

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Кинодағы гендерлік стереотиптерді трансформациялаудың дұрыс тәсілдерін әзірлеу бойынша әдістемелік ұсынымдар

0 111

Кинодағы гендерлік стереотиптерді трансформациялаудың дұрыс тәсілдерін әзірлеу бойынша әдістемелік ұсынымдар [Мәтін] / ; ҚР Ақпарат және қоғамдық даму мин-гі ; «Рухани жаңғыру» қазақстандық қоғамдық даму ин-ты... – Нұр-Сұлтан : [б. ж.], 2020. - 99 б. . – Библиогр.: 94-96 б. . – [б. т.]

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Қазақстан Республикасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына арналған дағдарыс орталықтарының қызметін талдау бойынша әдістемелік құрал

0 119

Қазақстан Республикасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына арналған дағдарыс орталықтарының қызметін талдау бойынша әдістемелік құрал [Мәтін] / К. Б. Ойшыбаев А. С. Кайдарова И. М. Терентьева А. Е. Дюсенова А. М. Ашимова ; ҚР Ақпарат және қоғамдық даму мин-гі ; «Рухани жаңғыру» Қазақстандық қоғамдық даму ин-ты... – Нұр-Сұлтан : [б. ж.], 2019. - 69 б., суретті; - Рухани жаңғыру . . – [т. ж.] – 978-9965-23-557-3

кітап

АВТОРЫ:

Ойшыбаев, Кайдарова, Терентьева, Дюсенова, Ашимова, К. Б., А. С., И. М., А. Е., А. М.

БЕРІЛГЕН:

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Медиация даулар мен қақтығыстарды шешу және қоғамдағы әлеуметтік шиеленіс деңгейін азайту тәсілі ретінде, Медиация как способ разрешения споров и конфликтов и снижения уровня социальной напряженности в обществе

0 70

Медиация даулар мен қақтығыстарды шешу және қоғамдағы әлеуметтік шиеленіс деңгейін азайту тәсілі ретінде = Медиация как способ разрешения споров и конфликтов и снижения уровня социальной напряженности в обществе [Мәтін] : талдамалық есеп / ; ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі ; «Рухани Жаңғыру» қазақстандық қоғамдық даму ин-ты... – Нұр-Сұлтан : [б. ж.], 2020. - 200 б. / - Мәтін қаз., орыс тілд. . . – [т. ж.] – 978-601-332-967-3

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ