Поиск

ІЗДЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

Көрсетілген: 1- из 17

Экспорттау Excel Экспорттау Word

"Қыз сыны" байқауы

0 1153

"Қыз сыны" байқауы [Мәтін] : («Қозы Көрпеш – Баян сұлу» күніне орай мектеп оқушыларына, колледждер мен жоғары оқу орындарының студенттеріне арналады) / ; "Рухани жаңғыру" қазақстандық қоғамдық даму ин-ты... – Нұр-Султан : [б. ж.], 2021. - 12 б.+ . . – Библиогр.: 11-12 б. . – [т. ж.]

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Жастар саясаты саласындағы стратегиялық құжаттарды əзірлеу жəне іске асыру бойынша халықаралық тəжірибе, Международный опыт по разработке и реализации стратегических документов в сфере молодежной политики

0 1064

Жастар саясаты саласындағы стратегиялық құжаттарды əзірлеу жəне іске асыру бойынша халықаралық тəжірибе = Международный опыт по разработке и реализации стратегических документов в сфере молодежной политики [Мәтін] : [баяндама] / Д. Ғ. Абуова А. К. Сакошев Е. Е. Ибраев Э. С. Паули С. Ж. Ахантаева А. Б. Мусабекова ; [ауд. А. А. Келгенбаева ; көркем.: А. Т. Абдоллаев, М. В. Лукьянов]... – Нұр-Сұлтан : [б. ж.], 2021. - 81 б., суретті;+ . - Мәтін қаз., орыс тілд. . . – [т. ж.] – 978-601-7857-52-3

кітап

АВТОРЫ:

Сакошев, Паули, Абуова, Мусабекова, Ибраев, Ахантаева, А. К., Э. С., Д. Ғ., А. Б., Е. Е., С. Ж.

БЕРІЛГЕН:

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Қазақстандағы NEET жастарының әлеуметтанулық портреті

0 591

Қазақстандағы NEET жастарының әлеуметтанулық портреті [Мәтін] : әлеуметтанулық зерттеу нәтижелері бойынша аналитикалық баяндама / ; «Жастар» ғыл.-зерт. орталығы... – Нұр-Сұлтан : [б. ж.], 2019. - 188 б., суретті; - Мәтін қаз., орыс тілд. . . – [т. ж.]

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Қазақстандағы NEET жастарының әлеуметтік ұстанымдары

0 670

Қазақстандағы NEET жастарының әлеуметтік ұстанымдары [Мәтін] : әлеуметтік зерттеу нәтижелері бойынша талдамалық баяндама / ; [сарапшы: Е. А. Руднева, А. Г. Урпекова] ; ҚР Ақпараттық және қоғамдық даму министрлігі ; «Жастар» ғыл.-зерт. орталығы... – Нұр-Сұлтан : [б. ж.], 2020. - 140 б. - Мәтін қаз., орыс тілд. . – Библиогр. тақырып астында . – [т. ж.]

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Қазақстандағы ауыл жастарының әлеуметтік жай-күйі және өзекті мәселелері

0 986

Қазақстандағы ауыл жастарының әлеуметтік жай-күйі және өзекті мәселелері [Мәтін] : әлеуметтанулық зерттеу нәтижелері бойынша аналитикалық баяндама / ; «Жастар» ғыл.-зерт. орталығы... – Нұр-Сұлтан : [б. ж.], 2019. - 178 б. : - Мәтін қаз., орыс тілд. . . – [т. ж.]

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Қоғамдық сананы жаңғырту: тұжырымдамалық және әдіснамалық тәсілдер, Модернизация общественного сознания: концептуальные и методологические подходы

0 904

Қоғамдық сананы жаңғырту: тұжырымдамалық және әдіснамалық тәсілдер = Модернизация общественного сознания: концептуальные и методологические подходы [Мәтін] / Г. Сұлтанғазы Б. Масатова Л. Нұрқатова Ж. Боқанова ; ҚР Ақпарат және қоғамдық келісім даму мин-гі ; Қазақстандық қоғамдық даму ин-ты. – 2-бас. .. – Нұр-Сұлтан : [б. ж.], 2021. - 300 б., кестелі;+ . - "Рухани жаңғыру" бағдарламасы шеңберінде. - Мәтін қаз., орыс тілд. - Авт. тит. п. ішкі бетінде . – Библиогр. тарау соңында . – [т. ж.] – ISBN 978-601-8035-7 (мұқ.) : 0 тг.

кітап

АВТОРЫ:

Боқанова, Нұрқатова, Сұлтанғазы, Масатова, Ж., Л., Г., Б.

БЕРІЛГЕН:

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Modernization of public consciousness: conceptual and methodological approaches

0 370

Modernization of public consciousness: conceptual and methodological approaches [Text] / N. Kalashnikova B. Masatova Zh. Bukanova G. Sultangazi ; Ministry of Information and Social Development of the Republic of Kazakhstan ; Kazakhstan Institute of Social Development ; OJSC "Kazakhstan Institute of Public Development "Ruhani zhangiru". – 2nd ed. .. – Nur-Sultan : [s. n.], 2022. - 150 p. - The authors are listed on the back of the title page. - "Rukhani zhangyru" program . – Bibliogr.: p. 135-150 . – [n. c.] – ISBN 978-601-08-2666-3 (hardcover) : 0 tg.

кітап

АВТОРЫ:

Bukanova, Sultangazi, Masatova, Kalashnikova, Zh., G., B., N.

БЕРІЛГЕН:

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Рухани жаңғыру бағдарламасын 2021 жылдың 9 айында іске асыру қорытындысы бойынша талдамалық баяндама, Аналитический докдад по итогам реализации программы "Рухани жаңғыру" за 9 месяцев 2021 года

0 0

Рухани жаңғыру бағдарламасын 2021 жылдың 9 айында іске асыру қорытындысы бойынша талдамалық баяндама = Аналитический докдад по итогам реализации программы "Рухани жаңғыру" за 9 месяцев 2021 года [Мәтін] / ; ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі ; Қазақстандық қоғамдық даму ин-ты... – Нұр-Сұлтан : [б. ж.], 2021. - 260 б., суретті; - "Рухани жаңғыру" бағдарламасы. - Мәтін қаз., орыс тілд. . – Библиогр.: 128-129 б., с. 259-260 . – [т. ж.] : 0 тг.

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Жастардың негізгі страталарының мәселелері мен қажеттіліктері

0 662

Жастардың негізгі страталарының мәселелері мен қажеттіліктері [Мәтін] : әлеуметтік зерттеу нәтижелері бойынша талдамалық баяндама / ; [басп. жауапылар: Е. А. Руднева, Д. А. Қожабекова, Қ. А. Мұхамбетова] ; ҚР Ақпарат және қоғамдық даму мин-гі ; «Жастар» ғыл.-зерт. ин-ты... – Нұр-Сұлтан : [б. ж.], 2020. - 206 б. - Мәтін қаз., орыс тілд. . . – [т. ж.]

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

"Рухани жаңғыру" бағдарламасын 2022 жылдың 9 айында іске асыру қорытындысы бойынша талдамалық баяндама

0 555

"Рухани жаңғыру" бағдарламасын 2022 жылдың 9 айында іске асыру қорытындысы бойынша талдамалық баяндама [Мәтін] / ; ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі ; Қоғамдық даму ин-ты... – Астана : [б. ж.], 2022. - 200 б., суретті; - "Рухани жаңғыру" бағдарламасы. - Мәтін қаз., орыс тілд. . – Библиогр.: 100 б., 200 б. . – [т. ж.] –

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ