Поиск

ІЗДЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

Көрсетілген: 1- из 4

Экспорттау Excel Экспорттау Word

Стратиграфический кодекс Республики Казахстан

0 259

Стратиграфический кодекс Республики Казахстан [Текст] / ; Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан, Комитет геологии ; Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан ; Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева ; Институт геологических наук имени К. И. Сатпаева ; [главный редактор Е. Е. Акбаров ; редакционная коллегия: А. Н. Коротков [и др.] ; составители: А. Б. Байбатша [и др.]]... – Алматы : [б. и.], 2023. - 137 с., ил.; - Посвящается 125-летию академика К. И. Сатпаева . – Библиогр.: с. 115-117 . – 100 экз. – ISBN 978-601-323-430-4 : 0 тг.

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті

Петрографический кодекс Республики Казахстан

0 220

Петрографический кодекс Республики Казахстан [Текст] : магматические, метаморфические и осадочные горные породы / ; Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан, Комитет геологии ; Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан ; Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сарпаева ; Институт геологических наук имени К. И. Сатпаева ; [главный редактор Е. Е. Акбаров ; редакционная коллегия: А. Н. Коротков [и др.] ; составители: А. Б. Байбатша [и др.]]... – Алматы : [б. и.], 2023. - 262, [1] c., табл.; - Посвящается 125-летию академика К. И. Сатпаева . – Библиогр.: с. 176-179 . – 100 экз. – ISBN 978-601-323-429-8 : 0 тг.

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті

Қазақстан Республикасы петрографиялық кодексі

0 195

Қазақстан Республикасы петрографиялық кодексі [Мәтін] : магмалық, метаморфтық және шөгінді таужыныстар / ; Қазақстан Республикасы өнеркәсіп және құрылыс министрлігі, Геология комитеті ; Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі ; Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті ; [бас редактор Е. Е. Акбаров ; редакция алқасы: А. Н. Коротков [ж. б.] ; құрастырғандар: Ә. Б. Байбатша (жетекші), А. А. Бекботаева (жауапты орындаушы) [ж. б.]]... – Алматы : [б. ж.], 2023. - 263 бет - Академик Қ. И. Сәтбаевтың 125-жылдығына арналады . – Қысқартулар 3 б. - Қосымшалар: 170-260 б. . – 100 дана – ISBN 978-601-323-431-1 : 0 тг.

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті

Қазақстан Республикасы стратиграфиялық кодексі

0 302

Қазақстан Республикасы стратиграфиялық кодексі [Мәтін] / ; Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі, Геология комитеті ; Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі, Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті ; [бас редактор Е. Е. Акбаров ; редакция алқасы: А. Н. Коротков, К. У. Булегенов, М. Серғазыұлы [ж. б.] ; құрастырушылар: Ә. Б. Байбатша, Ю. А. Гатовский, С. Н. Мустапаева [ж. б.]]... – Алматы : [б. ж.], 2023. - 133 б., кестелі; - Академик Қ. И. Сәтбаевтың 125 жылдығына арналады . – Библиогр.: 112-114 б. . – 100 дана – ISBN 978-601-323-432-8 : 0 тг.

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті