Поиск

ІЗДЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

Көрсетілген: 1- из 22

Экспорттау Excel Экспорттау Word

Абайды оқы, ойлан, тап

1 5331

Абайды оқы, ойлан, тап [Мәтін] / Қ. К. Алтыбаев ... – Семей : Интеллект, [2012]. - 231 б., суретті; . . – 500 дана : 1200 тг.

кітап

АВТОРЫ:

Алтыбаев, Қ. К.

БЕРІЛГЕН:

«Түркі академиясы»

Национальные игры хакасов

0 750

Национальные игры хакасов [Текст] / В. Я. Бутанаев ; [предисл. Д. Кыдырали] ; Междунар. тюркская акад.... – Астана : Ғылым, 2016. - 190 с.– (Современная тюркология. / редкол.: Д. К. Кыдырали [и др.]- Түркітану залы . – Библиогр.: с. 167-171 ; Указ. хакасских терминов: с. 176-189 . – 500 экз. – 978-601-7793-34-0 : 3498 тг.

кітап

АВТОРЫ:

Бутанаев, В. Я.

БЕРІЛГЕН:

«Түркі академиясы»

Традиционный костюм тюрков Хонгорая

0 599

Традиционный костюм тюрков Хонгорая [Текст] / В. Я. Бутанаев ; [предисл. Д. Кыдырали] ; Международная тюркская академия... – Астана : Ғылым, 2016. - 269 с., ил.;– (Современная тюркология. / ред. кол.: Д.К. Кыдырали [и др.] . . – 500 экз. – 978-601-7793-36-4 : 3498 тг.

кітап

АВТОРЫ:

Бутанаев, В. Я.

БЕРІЛГЕН:

«Түркі академиясы»

Ойратнама

0 2824

Ойратнама [Мәтін] : [Жоңғар мемлекетінің қалыптасуы мен дамуы, жойылуы] : (монография) / Т. Зәкенұлы (Қайыркен) ; Халықаралық түркі академиясы... – Астана : Ғылым, 2015. - 302 б.– (Қазіргі түркология. / [ред. алқа.: Д. Қ. Қыдырәлі [ж. б.]] . – Библиогр.: 233-253 б. . – 500 дана – ISBN 978-601-7793-09-8 : 0 тг.

кітап

АВТОРЫ:

Зәкенұлы (Қайыркен), Т.

БЕРІЛГЕН:

«Түркі академиясы»

Ғабдолла Тоқай тағылымы

0 3313

Ғабдолла Тоқай тағылымы [Мәтін] : [мақалалар, эсселер, естеліктер] / ; [құраст.: А. Шәріп, А. Тойшанұлы, Ә. Д. Абаева ; ред. алқа: Д. Қыдырәлі [ж. б.]] ; Халықаралық түркі акад.... – Астана : Ғылым, 2015. - 125 б.– (Тұғырлы тұлғалар. . – Библиогр.: 122-124 б. . – 500 дана – 978-601-7793-27-2 : 3498 тг.

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

«Түркі академиясы»

Диуани хикмет (хикмет жинағы)

1 1367

Диуани хикмет (хикмет жинағы) [Мәтін] / Қ. А. Йасауи ; топтаст., қаз. тіл. ауд.: Қ. Қари, Ғ. Қамбарбекова ; [алғы сөзі Д. Қыдырәлі] ; Халықаралық Түркі академиясы... – Астана : Ғылым, 2015. - 209 б. . – Сөздік: 195-207 б. . – 500 дана – 978-601-7793-30-2 : 3498 тг.

кітап

АВТОРЫ:

Йасауи, Қ. А.

БЕРІЛГЕН:

«Түркі академиясы»

Атлас древнетюрских письменных памятников Республики Алтай

0 904

Атлас древнетюрских письменных памятников Республики Алтай [Текст] / К. Конкобаев Н. Шабданалиев Н. Усеев ; Междунар. тюркская акад. [ред. кол. Д. К. Кыдырали [и др.]]... – Астана : Ғылым, 2015. - 367 с., ил.; - Түркітану залы . – Библиогр.: с. 357-363 . – 300+15 экз. – 978-601-7793-14-2 (в пер.) : 23940 тг.

кітап

АВТОРЫ:

Конкобаев, К.

БЕРІЛГЕН:

«Түркі академиясы»

Altay Cumhuriyeti'ndeki Eski Türk Yazitlari Aibümü

0 907

Altay Cumhuriyeti'ndeki Eski Türk Yazitlari Aibümü [Text] / K. Konkobayev N. Useyev N. Sabdanaliyev ; redaksiyon Heyeti: D. Kıdırali [ve diğer]; Türk Akademisi Uluslararasi Teşkilati... – Astana : Gilim Yayinevi, 2015. - 365, [2] s., resim.; - Түркітану залы . . – 315 nücha – 978-601-7793-15-9 (kapak) : 23940 tg.

кітап

АВТОРЫ:

Konkobayev, K.

БЕРІЛГЕН:

«Түркі академиясы»

Түркілік мұраны зерттеудің деректанулық негіздері (музейлік деректану)

0 1986

Түркілік мұраны зерттеудің деректанулық негіздері (музейлік деректану) [Text] / К. Н. Райымхан ... – Астана : Сарыарқа, 2012. - 535 б., суретті, суретті;– (Қазіргі түркология. . – Библиогр.: 387-408 б. . – 500 дана – 978-601-7340-10-0 (мұқ.)

кітап

АВТОРЫ:

Райымхан, К. Н.

БЕРІЛГЕН:

«Түркі академиясы»

Наследие тюркской культуры (исторический обзор казахской традиционной музыки)

0 1361

Наследие тюркской культуры (исторический обзор казахской традиционной музыки) [Text] / С. А. Елеманова ... – Алматы : Кантана-пресс, 2012. - 408 с., ноты;– (Современная тюркология. = Қазіргі түркология, Modern turkology. / гл. ред. Ш. Ибраев . – Библиогр.: с. 322-336 . – 500 экз. – 978-601-80173-2-2 (в пер.) : 1283 тг.

кітап

АВТОРЫ:

Елеманова, С. А.

БЕРІЛГЕН:

«Түркі академиясы»