Поиск

ІЗДЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

Көрсетілген: 1- из 141

Экспорттау Excel Экспорттау Word

Хабаршы. "Филология ғылымдары" сериясы, Вестник. Серия "Филологические науки"

0 498

Хабаршы. "Филология ғылымдары" сериясы [Текст] / Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ; бас.ред. М.Ш.Мұсатаева. – Алматы : КазНПУ им.Абая, 2007.- №2. -

мерзімді басылым(Журналы)

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Хабаршы. "Әлеуметтану және саяси ғалымдар" сериясы, Вестник. Серия "Социологические и политические науки"

0 5

Хабаршы. "Әлеуметтану және саяси ғалымдар" сериясы / Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ; гл. ред. Р.Б.Абсаттаров. – Алматы : КазНПУ им.Абая, 2006.-№4. -

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Хабаршы. "Психология" сериясы, Вестник. Серия "Психология"

0 7

Хабаршы. "Психология" сериясы / Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ; бас.ред. Ж.И.Намазбаев. – Алматы : КазНПУ им. Абая, 2008.-№4. -

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Хабаршы. "Экономика" сериясы, Вестник. Серия "Экономическая"

0 1

Хабаршы. "Экономика" сериясы / Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ; бас.ред. А.Н.Саханова. – Алматы : КазНПУ им.Абая, 2008.-№4. -

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Хабаршы. "Әлеуметтану және саяси ғалымдар" сериясы, Вестник. Серия "Социологические и политические науки"

0 2

Хабаршы. "Әлеуметтану және саяси ғалымдар" сериясы / Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ; гл. ред. Р.Б.Абсаттаров. – Алматы : КазНПУ им.Абая, 2008.-№4. -

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Хабаршы. "Әлеуметтану және саяси ғалымдар" сериясы, Вестник. Серия "Социологические и политические науки"

0 8

Хабаршы. "Әлеуметтану және саяси ғалымдар" сериясы / Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ; гл. ред. Р.Б.Абсаттаров. – Алматы : КазНПУ им.Абая, 2007.-№1. -

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Хабаршы. "Педагогика ғалымдары" сериясы, Вестник. Серия "Педагогические науки"

0 3

Хабаршы. "Педагогика ғалымдары" сериясы / Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ; бас.ред. Қ.Қ.Жампеисова. – Алматы : КазНПУ им.Абая, 2008.-№3. -

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Хабаршы. "Физика-математика ғалымдары" сериясы, Вестник. Серия "Физико-математические науки"

0 19

Хабаршы. "Физика-математика ғалымдары" сериясы / Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ; бас.ред. Ғ.У.Уәлиев. – Алматы : КазНПУ им.Абая, 2008.-№3. -

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Хабаршы. "Филология ғылымдары" сериясы, Вестник. Серия "Филологические науки"

0 665

Хабаршы. "Филология ғылымдары" сериясы / Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ; бас.ред. М.Ш.Мұсатаева. – Алматы : КазНПУ им.Абая, 2008.-№3. -

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Хабаршы. "Тарих және саяси-әлеуметтік ғалымдар" сериясы, Вестник. Серия "Исторические и социально-политические науки"

0 7

Хабаршы. "Тарих және саяси-әлеуметтік ғалымдар" сериясы / Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ; бас.ред. С.Т.Орумбаев. – Алматы : КазНПУ им.Абая, 2007.-№4. -

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті