Поиск

ІЗДЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

Көрсетілген: 1- из 27

Экспорттау Excel Экспорттау Word

Азербайджанские музыкальные инструменты, Azarbaycan musigi alətləri, The Azerbaijan Musical instruments

1452 1575

Азербайджанские музыкальные инструменты = Azarbaycan musigi alətləri = The Azerbaijan Musical instruments [Текст] : посвящается 80-летию Бакинской Музыкальной Академии / М. Керимов ; [науч. ред. Ф. Бадалбейли ; ред. А. Байрамова, Г. Асадов ; пер. Ж. Гарибова, С. Багирова]... – Баку : Yeni Nasil, 2003. - 183 c., ил.; . – Библиогр.: с. 183 . – [б. т.] – 9952-24-024-4

кітап

АВТОРЫ:

Керимов, М.

БЕРІЛГЕН:

М.Ф.Ахундов атындағы Әзірбайжан Ұлттық кітапханасы

Гәдим Азәрбајчан халг рәгсләри

931 1332

Гәдим Азәрбајчан халг рәгсләри [Text] / К. Н. Һәсәнов ... – Бакы : Ишыг, 1983. - 60 б. . . – 10 000 дана

кітап

АВТОРЫ:

Һәсәнов, К. Н.

БЕРІЛГЕН:

М.Ф.Ахундов атындағы Әзірбайжан Ұлттық кітапханасы

Architecture of Azerbayan

780 876

Architecture of Azerbayan [Text] : Heydar Aliyev foundation / ... – Baku : [s. n.], [?]. - 48 s., ill.;– (Azərbaycan milli Kitabxanası. . . – [n. c.]

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

М.Ф.Ахундов атындағы Әзірбайжан Ұлттық кітапханасы

Azərbaycan qonaqpərvərliyi

886 1258

Azərbaycan qonaqpərvərliyi [Text] / Ş. T. Bünyadova ; Azərbaycan milli elmlər akademiyası ; Arxeologiya və etnoqrafiya institutu... – Baki : Elm, 2005. - 152 s., il.; . . – [p. d.]

кітап

АВТОРЫ:

Bünyadova, Ş. T.

БЕРІЛГЕН:

М.Ф.Ахундов атындағы Әзірбайжан Ұлттық кітапханасы

Azərbaycan xalqaları qarabağ qrupu, Azerbayjani carpets garabagh group

801 1224

Azərbaycan xalqaları qarabağ qrupu = Azerbayjani carpets garabagh group [Text] / V. Muradov ... – Bakı : Elm, 2010. - 272 s., ill.; - azərbaycan və ingilis dillərində . . – [p. d.]

кітап

АВТОРЫ:

Muradov, V.

БЕРІЛГЕН:

М.Ф.Ахундов атындағы Әзірбайжан Ұлттық кітапханасы

Azərbaycan toyu

955 1809

Azərbaycan toyu [Text] : toy mədənyyətimizin bələdçisi / E. Aslanov ... – Baki : TUTU naşriyyatı, 2003. - 239 s., ill.; . . – [p. d.]

кітап

АВТОРЫ:

Aslanov, E.

БЕРІЛГЕН:

М.Ф.Ахундов атындағы Әзірбайжан Ұлттық кітапханасы

Culture of Azerbaijan

750 921

Culture of Azerbaijan [Text] : Heydar Ailyev foundation / ... – Baku : [s. n.], [19_?]. - 56 p., ill.;– (Azərbaycan milli kitabxanası. . . – [n. c.]

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

М.Ф.Ахундов атындағы Әзірбайжан Ұлттық кітапханасы

History of Azerbaijan

808 962

History of Azerbaijan [Text] : Heydar Aliyev foundation / ... – Baku : [s. n.], [19_?]. - 56 p., ill.;– (Azərbaycan milli kitabxanası. . . – [n. c.]

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

М.Ф.Ахундов атындағы Әзірбайжан Ұлттық кітапханасы

Nature of Azerbaijan

748 728

Nature of Azerbaijan [Text] : Heydar Aliyev foundation / ... – Baku : [s. n.], [19_?]. - 54 p.– (Azərbaycan milli kitabxanası. . . – [n. c.]

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

М.Ф.Ахундов атындағы Әзірбайжан Ұлттық кітапханасы

Новруз

775 833

Новруз [Text] : топлу / ; топлама, тәртиб, мүгәддимә вә рејдләр А. Нәбијевиндир... – Бакы : Јазычы, 1990. - 230 с., ил.; - azərbaycan (kiril) və ingilis dillərində . . – 60 000 т. – 5-560-00753-6

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

М.Ф.Ахундов атындағы Әзірбайжан Ұлттық кітапханасы