Поиск

ІЗДЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

Көрсетілген: 1- из 196

Экспорттау Excel Экспорттау Word

Егеубаев Асқар Құрмашұлы, Егеубаев, Аскар Курмашевич, Egeubayev Askar Kurmashevich

0 0

Егеубаев Асқар Құрмашұлы = Егеубаев, Аскар Курмашевич = Egeubayev Askar Kurmashevich [Мәтін] : биобиблиография / ; [құраст. Қ. М. Мұқатаева [ж.б.] ; бас ред. С. А. Қасқабасов ; жауапты ред. С. С. Қорабай] ; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым мин-гі, Орталық ғылыми кітапхан... – Алматы : [б. ж.], 2007. - 175 б.– (Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы. - Мәтін қазақ, орыс, ағыл. тілд. - Тұрсынбек Кәкішұлының қоры . . – 300 дана – 9965-32-215-5 : 40 тг.

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым Комитеті «Ғылым ордасы»

Фольклор и фольклористика Казахстана (1990-2000), Қазақстан фольклоры мен фольклористикасы (1990-2000 жж.)

2 2353

Фольклор и фольклористика Казахстана (1990-2000) = Қазақстан фольклоры мен фольклористикасы (1990-2000 жж.) [Текст] : библиографический указатель / ; [сост. С. С. Акашева ; отв. ред. К. К. Абугалиева ; М-во образования и науки РК ; Нац. акад. наук РК ; Центр. науч. б-ка]... – Алматы : [б. и.], 2002. - 180 с. - Загл. обл.: Казахский фольклор и фольклористика в Казахстане . . – [б. т.] – 9965-473-27-7 : 30 тг.

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым Комитеті «Ғылым ордасы»

Революцияға дейін қазақ тілінде шыққан әдеби кітаптар. 1807-1917

0 2348

Революцияға дейін қазақ тілінде шыққан әдеби кітаптар. 1807-1917 [Text] : (Аннотацияланған библиографиялық көрсеткіш) / ; жалпы ред басқарған М. Бөжеев ; Қазақ ССР Ғылым академиясы ; Орталық ғылыми кітапхана... – Алматы : [Б. о. ж.], 1978. - 170 б. . . – 500 дана – көрсетілмеген (мұқ.) : 100 тг.

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым Комитеті «Ғылым ордасы»

Мухтар Ауэзов в воспоминаниях современников

0 473

Мухтар Ауэзов в воспоминаниях современников [Text] : Сборник / ... – Алма-Ата : Жазушы, 1972. - 358 с. . . – 24 000

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым Комитеті «Ғылым ордасы»

Бауыржан Момышұлы

0 915

Бауыржан Момышұлы [Text] : қазақ халқының қаһарман ұлы-батыр Бауыржан Момышұлына арналады / ... – Алматы, 2011. - 380 бет 20 см – (Ұлы тұлғалар. . . – 100 дана – 978-601-7254-20-9 : 900 тенге

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым Комитеті «Ғылым ордасы»

Библиография изданий Академии наук Казахской ССР. 1966-1967, Қазақ ССР Гылым академиясы шығарған кітаптардың көрсеткіші. 1966-1967

754 838

Библиография изданий Академии наук Казахской ССР. 1966-1967 = Қазақ ССР Гылым академиясы шығарған кітаптардың көрсеткіші. 1966-1967 [Text] / ; сост. М. М. Кудряшова ; [под ред. Ш. Н. Кульбаевой ; отв. ред. Н. Б. Ахмедова]... – Алма-Ата : [б. и.], 1975. - 837 с. . . – 300 экз. – не указан (в пер.) : 50 тг.

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым Комитеті «Ғылым ордасы»

Библиография изданий Академии наук Казахской ССР. 1981, Қазақ ССР Гылым академиясы шығарған кітаптардың көрсеткіші. 1981

1032 1199

Библиография изданий Академии наук Казахской ССР. 1981 = Қазақ ССР Гылым академиясы шығарған кітаптардың көрсеткіші. 1981 / ; [библиогр. ред. М. М. Кудряшовой ; отв. ред. Н. Б. Ахмедова ; сост.: Ч. И. Супиева, Т. В. Вдовухина]... – Алма-Ата : [б. и.], 1983. - 309 с. . – Указ.: с. 235-307 . – 250 экз. – не указан (в пер.) : 40 тг.

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым Комитеті «Ғылым ордасы»

Библиография изданий Академии наук Казахской ССР. 1978, Қазақ ССР Гылым академиясы шығарған кітаптардың көрсеткіші. 1978

1565 1117

Библиография изданий Академии наук Казахской ССР. 1978 = Қазақ ССР Гылым академиясы шығарған кітаптардың көрсеткіші. 1978 / ; сост. Ч. И. Супиева; [библиогр. ред. М. М. Кудряшовой; отв. ред. Н. Б. Ахмедова]... – Алма-Ата : [б. и.], 1980. - 381 с. . – Указ.: с. 308-379 . – 300 экз. – не указан (в пер.) : 40 тг.

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым Комитеті «Ғылым ордасы»

Библиография изданий Академии наук Казахской ССР. 1951 - 1955

2850 753

Библиография изданий Академии наук Казахской ССР. 1951 - 1955 / ; [сост.: Э. И. Иванчикова, М. З. Цинман; отв. ред. Ф. В. Жизневский]... – Алма-Ата : [б. и.], 1956. - 211, [1] с. . . – 1 100 экз. – не указан (в пер.) : 40 тг.

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым Комитеті «Ғылым ордасы»

Библиография изданий Академии наук Казахской ССР

1337 518

Библиография изданий Академии наук Казахской ССР : Книги и статьи : 1946-1950 / ; [сост. Б. М. Яхнович, С. Н. Беккулова ; отв. ред. Ф. В. Жизневский]... – Алма-Ата : [б. и.], 1952. - 147, [1] с. . – Алф. указ. авт.: с. 132-146 . – 2 000 экз. – не указан (в пер.) : 30 тг.

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым Комитеті «Ғылым ордасы»