Поиск

IZDEÝ NÁTIJELERI:

Kórsetіlgen: 1- ız 72

Eksporttaý Excel Eksporttaý Word

Қоршаған ортаны қорғау

0 2127

Қоршаған ортаны қорғау [Text] : қазақша-орысша-ағылшынша терминологиялық сөздік / Демеген, А. А. ... – Ақтау : Ш. Есенов атын. КМТжИУ, 2010. - 416 б. . . – [т. ж.] – 978-601-7276-10-2 : [б. ж.]

кітап

AVTORY:

Демеген, А. А.

BERILGEN:

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті

Элегия в поэзии Казахстана с конца ХХ - начала ХХI вв.

0 1314

Элегия в поэзии Казахстана с конца ХХ - начала ХХI вв. [Text] / Ж. Ж. Толысбаева ; Актауский гос. ун-т им. Ш. Есенова... – Актау : [б. и.], 2008. - 57 с. . – Библиогр.: с. 48-50 . – [б. т.]

кітап

AVTORY:

Толысбаева, Ж. Ж.

BERILGEN:

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті

Анализ поэтического текста

0 1034

Анализ поэтического текста [Text] : учебно-методическое пособие для студентов педагогических специальностей / Ж. Ж. Толысбаева А. К. Калабергенова ; М-во образования и науки РК ; КГУТиИ им. Ш. Есенова... – Актау : [б. и.], 2010. - 52 с. . – Библиогр. в конце ст. . – 20 экз.

кітап

AVTORY:

Толысбаева, Ж. Ж.

BERILGEN:

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті

Поэзия Иосифа Бродского

0 1469

Поэзия Иосифа Бродского [Text] : Биография. Творчество. Художественные тексты / Ж. Ж. Толысбаева ; Актауский гос. ун-т им. Ш. Есенова... – Семей : Талант, 2008. - 51 с. . – Библиогр.: с. 51 . – [б. т.] – 938-601-7037-14-7

кітап

AVTORY:

Толысбаева, Ж. Ж.

BERILGEN:

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті

Сонет в поэзии Казахстана конца ХХ - начала ХХI вв.

0 1177

Сонет в поэзии Казахстана конца ХХ - начала ХХI вв. [Text] / Ж. Ж. Толысбаева ; Актауский гос. ун-т им. Ш. Есенова... – Актау : [б. и.], 2008. - 72 с. . – Библиогр.: с. 57-58 . – [б. т.]

кітап

AVTORY:

Толысбаева, Ж. Ж.

BERILGEN:

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті

Машиналық кескіндеме

0 2535

Машиналық кескіндеме [Text] : оқу құралы 5В070300 - "Ақпараттық жүйелер", 5В070400 "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету", 5В0711200- "Машина жасау" мамандықтарына арналған / Ж. Е. Кенжебаева ; ҚР білім және ғылым министрлігі, Ш. Есенов атынд. Каспий мем. техн. және инжиниринг ун-ті, Теңіз техн. ин-ті, "Есептеуіш техн. және бағдарламалық қамтамасыз ету" кафедрасы... – Ақтау : [б. ж.], 2011. - 94 б., сурет.; . – Библиогр. 93 б. . – 20 дана – 978-601-7276-87-4 : [б. ж.]

кітап

AVTORY:

Кенжебаева, Ж. Е.

BERILGEN:

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті

Теңіз терминдерінің ағылшынша-орысша-қазақша сөздік анықтамалығы

0 3701

Теңіз терминдерінің ағылшынша-орысша-қазақша сөздік анықтамалығы [Text] / Б. Н. Қадірова ... – Ақтау : [б. ж.], 2011. - 83 б. . – Библиогр.: 82 б. . – 20 дана – 978-601-7276-88-1 : [б. ж.]

кітап

AVTORY:

Қадірова, Б. Н.

BERILGEN:

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті

Поэзия жанрлары: тарих және жаңа заман тәжірибесі

0 3082

Поэзия жанрлары: тарих және жаңа заман тәжірибесі [Text] : жоғары оқу орындары филология бөлімдерінің студенттеріне арналған оқу құралы / Ж. Ж. Толысбаева Қабылов Ә. Д. ... – Семей : Талант, 2008. - 302 б. . . – [т. ж.] – 978-601-7037-24-6 : [б. ж.]

кітап

AVTORY:

Толысбаева, Ж. Ж.

BERILGEN:

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті

Өзара ауыстырымдылық негіздері

0 5431

Өзара ауыстырымдылық негіздері [Мәтін] : оқу құралы / Г. Б. Төлеуғалиева ; ҚР білім және ғылым м-гі ; Ш. Есенов атынд. Каспий мем. техн. және инжиниринг ун-ті ; Теңіз техн. ин-ті ; Машина жасау және стандарттау кафедрасы... – Ақтау : [б. ж.], 2011. - 70 б., сурет.; . – Библиогр. 68 б. . – 20 дана – ISBN 978-601-7276-96-6

кітап

AVTORY:

Төлеуғалиева, Г. Б.

BERILGEN:

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті

"Қазақстанның инновациялық дамуы - бәсекеге қабілетті жастар", «Инновационному развитию Казахстана - конкурентоспособная молодежь», "Innovative development of Kazakhstan - competitive youth»

0 229

"Қазақстанның инновациялық дамуы - бәсекеге қабілетті жастар" = «Инновационному развитию Казахстана - конкурентоспособная молодежь» = "Innovative development of Kazakhstan - competitive youth» [Мәтін] : студенттердің облыстық ғылыми конференциясының материалдары : 13 наурыз, 2019 / ; Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті, жалпы редакциясын басқарған Б. Б. Ахметов, редакциялық алқа: Е. Т. Нұрмағанбет, Ш. К. Джумагазиева, Г. Ж. Булекбаева, Б. Б. Атшыбаева, А. З. Букаева, А. М. Джанисенова... – Ақтау : Ш. Есенов атындағы КМТжИУ, 2019. - 200 б., суретті; - Мәтін қазақ, орыс тілд. . – Библиогр. мақала соңында . – 50 дана – ISBN 978-601-308-150-2

кітап

AVTORY:

BERILGEN:

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті