Просмотр

View
Автор:
Book title: Қарқара құжаты. Қарқара көтерілісі мұрағат құжаттарында (1916-1918 ж.ж.), Восстание "Каркара" в архивных документах (1916-1918 г.г.)
Total pages: 373