Поиск

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА:

Показано: 1- из 8

Экспорт Excel Экспорт Word

Ө. А. Жолдасбековтың 85 жылдығына арналған "Қазіргі білім беру: әдістеме, технология, сапа" атты І халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары, Материалы І международной научно-методической конференции "Современное образование: методика, технологии, качество" посвященная 85 летию У. А. Джолдасбекова

0 3178

Ө. А. Жолдасбековтың 85 жылдығына арналған "Қазіргі білім беру: әдістеме, технология, сапа" атты І халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары = Материалы І международной научно-методической конференции "Современное образование: методика, технологии, качество" посвященная 85 летию У. А. Джолдасбекова [Мәтін] : (11-наурыз 2016ж.) / ; [құраст.: Р. Б. Ержаханова, Д. К. Адилбекова ; ред. алқа.: А. Ө. Өмірәлі [ж.б.]] ; Ө. А. Жолдасбеков атындағы экономика және құқық акад. ; Алматы обл. білім басқ.... – Талдықорған : [б. ж.], 2016. - 445 б. - Мәтін қазақ және орыс тілд. . – Библиогр. мақала соңы . – 125 дана – 978-609-275-605-0

книга(book)

АВТОР:

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

МОН РК Академия экономики и права имени У.А. Джолдасбекова

"Заңтану мәселелері: Қазіргі жағдайы және жетілдіру жолдары" атты Р. Ж. Таужанованың 60 жылдығына арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Материалы республиканской научно-практической конференции на тему "Вопросы юриспруденции: Современное состояние и пути совершенствования" посвященной 60 летию Р. Ж. Таужановой

0 2538

"Заңтану мәселелері: Қазіргі жағдайы және жетілдіру жолдары" атты Р. Ж. Таужанованың 60 жылдығына арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары = Материалы республиканской научно-практической конференции на тему "Вопросы юриспруденции: Современное состояние и пути совершенствования" посвященной 60 летию Р. Ж. Таужановой [Мәтін] : (5 мамыр 2014 ж.) / ; [құраст.: М. Р. Кокешбаева, Ж. А. Кармысызова ; ред. алқа. төрағасы Д. С. Байгунаков, Ө. Қ. Қапабаев [ж.б.]] ; ҚР Білім және ғылым министрлігі ; Ө. А. Жолдасбеков атын. экономика және құқық акад.... – Талдықорған : [б. ж.], 2014. - 186 б. - Мәтін қазақ және орыс тілд. . – Библиогр. мақала соңы . – 200 дана – 954-601-80256-2-7

книга(book)

АВТОР:

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

МОН РК Академия экономики и права имени У.А. Джолдасбекова

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған "Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және құқықтық дамуы" атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясы материалдарының жинағы, Материалы республиканской научно-практической конференции "Социально-экономическое и правовое развитие Казахстана за годы независимости", посвященной 20-летию Независимости Республики Казахстан

0 3093

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған "Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және құқықтық дамуы" атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясы материалдарының жинағы = Материалы республиканской научно-практической конференции "Социально-экономическое и правовое развитие Казахстана за годы независимости", посвященной 20-летию Независимости Республики Казахстан [Text] : 13 желтоқсан, 2011 ж. / ; жалпы ред. басқ. С.Р. Есімжанова ; ҚР Білім және ғылым мин-гі ; Ө.А. Жолдасбеков атын. экономика және құқық акад.... - 360 б. - Мәтін қазақ және орыс тілд. . . – 100 дана – 978-601-80216-4-10

книга(book)

АВТОР:

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

МОН РК Академия экономики и права имени У.А. Джолдасбекова

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне арналған "Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және құқықтық дамуы" атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясы материалдарының жинағы, Материалы республиканской научно-практической конференции "Социально-экономическое и правовое развитие Казахстана за годы независимости", посвященной Независимости Республики Казахстан

0 2295

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне арналған "Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және құқықтық дамуы" атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясы материалдарының жинағы = Материалы республиканской научно-практической конференции "Социально-экономическое и правовое развитие Казахстана за годы независимости", посвященной Независимости Республики Казахстан [Text] : 20 желтоқсан, 2013 ж. / ; [жалпы ред. басқ. Б. К. Чингаева] ; ҚР Білім және ғылым мин-гі ; Ө.А. Жолдасбеков атын. экономика және құқық акад.... – Талдықорған : [б. ж.], 2014. - 362 б. - Мәтін қазақ және орыс тілд. . . – 100 дана – 978-601-7443-25-2

книга(book)

АВТОР:

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

МОН РК Академия экономики и права имени У.А. Джолдасбекова

"Жолдасбеков оқулары" атты студенттер, магистранттар мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы материалдарының жинағы, Материалы международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и молодых ученых " Джолдасбековские чтения", Materials of International scientific and practical conference of students, undergraduates and yong scientists "Dzholdasbekov's readings"

0 2618

"Жолдасбеков оқулары" атты студенттер, магистранттар мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы материалдарының жинағы = Материалы международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и молодых ученых " Джолдасбековские чтения" = Materials of International scientific and practical conference of students, undergraduates and yong scientists "Dzholdasbekov's readings" [Text] : 24 сәуір 2015 ж. / ; [жалпы ред. басқ.: Б. К. Чингаева, Р. Б. Ержанова ; ред. алқа: А. Ө. Өмірәлі [ж. б.]] ; ҚР Білім және ғылым министрлігі ; Ө. А. Жолдасбеков атын. экономика және құқық акад.... – Талдықорған : Оперативная полиграфия Алтын Баспа, 2015. - 402 б. - Мәтін қазақ, орыс және ағылш. тілд. . – Библиогр. мақала соңында . – [т. ж.] – 978-601-80216-4-10

книга(book)

АВТОР:

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

МОН РК Академия экономики и права имени У.А. Джолдасбекова

Қазақстанның әлемдік білім жүйесіне интеграциясы: Даму бағыттары, проблемалары және оларды шешу жолдары, Интеграция Казахстана в мировую систему образования: Перспективы развития, проблемы и пути их преодоления, Kazakhstan Intergration to the World Education System: Development Perspectives, Problems and Ways of Their Solution

0 1534

Қазақстанның әлемдік білім жүйесіне интеграциясы: Даму бағыттары, проблемалары және оларды шешу жолдары [Text] : екінші халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары ; [жауап. ред. Н.Б. Ем] .- Талдықорған : [б. ж.] , 2007.– 500 дана . – 9965-9785-3-1 - Мәтін қазақ, орыс және ағылш. тілд. . 1-том .– 274, [6] б.

книга(book)

АВТОР:

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

МОН РК Академия экономики и права имени У.А. Джолдасбекова

Перспективы развития науки в современном мире, Қазіргі заманғы ғылым дамуының болашағы, The Prospects of Development of Science in the Modern World

0 2039

Перспективы развития науки в современном мире = Қазіргі заманғы ғылым дамуының болашағы = The Prospects of Development of Science in the Modern World [Текст] : материалы I международной научно-практической конференции : 22 дек. 2015 г. : [сборник материалов] / ; отв. ред. С. А. Алжанкулова ; Академия экономики и права им. У. А. Джолдасбекова ; Алтайский государственный ун-т... – Талдыкорган : [б. и.], 2016. - 745, [1] с. . – Библиогр. в конце ст. . – 115 экз. – 978-601-7443-96-2

книга(book)

АВТОР:

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

МОН РК Академия экономики и права имени У.А. Джолдасбекова

"Жолдасбеков оқулары" атты студенттер, магистранттар мен жас ғалымдардың ІІ халықаралық ғылыми-теориялық және практикалық конференция материалдары, Материалы ІІ международной научно-теоретической и практической конференции студентов, магистрантов и молодых ученых "Джолдасбековские чтения"

1 2683

"Жолдасбеков оқулары" атты студенттер, магистранттар мен жас ғалымдардың ІІ халықаралық ғылыми-теориялық және практикалық конференция материалдары = Материалы ІІ международной научно-теоретической и практической конференции студентов, магистрантов и молодых ученых "Джолдасбековские чтения" [Мәтін] : 20-сәуір 2016 ж. / ; [жауап. ред. Р. Б. Ержаханова] ; Ө. А. Жолдасбеков атындағы экономика және құқық акад.... – Талдықорған : Оперативная полиграфия Алтын баспа, 2016. - 386 б. - Мәтін қазақ және орыс тілд. . – Библиогр. мақала соңы . – 125 дана – 978-601-275-617-3

книга(book)

АВТОР:

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

МОН РК Академия экономики и права имени У.А. Джолдасбекова