Поиск

К результатам поиска

Карбон жүйесі визе-серпухов ярустарының шекарасы түзілімдеріндегі фораминифералар және олардың биостратиграфиялық мәні (Оңтүстік Қазақстан, Үлкен Қаратау таулары мысалында)

0 2

Карбон жүйесі визе-серпухов ярустарының шекарасы түзілімдеріндегі фораминифералар және олардың биостратиграфиялық мәні (Оңтүстік Қазақстан, Үлкен Қаратау таулары мысалында) [Мәтін] : Филос. докторы (PhD) ғыл. дәрежесін алу үшін дайынд. диссертация : 6D070600 - Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау / С. Н. Мұстапаева ... – Алматы : [б. ж.], 2014. - 123 б., суретті;+ . . – Библиогр.: 111-122 б. . – [Т. ж.] (мұқ.) : 300 тг.

Предметная рубрика

Оңтүстік Қазақстанның тарихи геологиясы. Стратиграфия

Аннотация

Жұмыста Үлкен Қаратау геологиялық қималары визе мен серпухов ярустарының шекарасын анықтайтын стратотип ретінде қарастырылып зерттелген

диcсертации(dissertation)

АВТОР:

Мұстапаева, С. Н.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)