Поиск

Results search

Қазақстан географиялық атауларының сөздігі

4947 2448

Қазақстан географиялық атауларының сөздігі [Мәтін] : (Жезқазған облысы) / ; Қазақ ССР Ғылым акад. ; Тіл білімі ин-ты ; жауапты ред. Т. Жанұзақов... – Алматы : Ғылым, 1990. - 294, [1] б. - Шора Сарыбаев қоры . . – 1000 дана (мұқ.) : 200 тг.

Subject heading

Жезқазған өңірінің жер-су атаулары. Топонимика

Annotation

Ескі атаулардың шығу төркіні, яғни этимологиясы туыстас басқа тілдермен салыстырыла отырып айқындалған

кітап

AUTHOR:

PROVIDED:

Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты