Поиск

Results search

Өзара ауыстырымдылық негіздері

0 5603

Өзара ауыстырымдылық негіздері [Мәтін] : оқу құралы / Г. Б. Төлеуғалиева ; ҚР білім және ғылым м-гі ; Ш. Есенов атынд. Каспий мем. техн. және инжиниринг ун-ті ; Теңіз техн. ин-ті ; Машина жасау және стандарттау кафедрасы... – Ақтау : [б. ж.], 2011. - 70 б., сурет.; . – Библиогр. 68 б. . – 20 дана – ISBN 978-601-7276-96-6

Subject heading

Машина жасау теориясы

Annotation

Оқу құралында өзара ауыстырымдылықтың даму тарихы және басқа пәндермен байланысы, өлшемдері, ауытқулары, қондырманың түрлері, шақтамалар жүйесі туралы материалдар берілген

кітап

AUTHOR:

Төлеуғалиева, Г. Б.

PROVIDED:

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті