Поиск

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА:

Показано: 1- из 114

Экспорт Excel Экспорт Word

Русско-казахский сельскохозяйственный словарь, Орысша-қазақша ауылшаруашылық сөздігі

0 1261

Русско-казахский сельскохозяйственный словарь = Орысша-қазақша ауылшаруашылық сөздігі [Текст] : с основными терминами биологии / С. Арзымбетов ... – Алма-Ата : Казгосиздат, 1952. - 159, [1] с. . . – 10000 экз. (в пер.) : 40 тг.

книга(book)

АВТОР:

Арзымбетов, С.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, со включением употребительнейших слов арабских и персидских и с переводом на русский язык

2 672

Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, со включением употребительнейших слов арабских и персидских и с переводом на русский язык [Текст] : [в 2 т.] / Л. З. Будагов- Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук , 1869.– 1500 экз. . (в пер.) - Шора Сарыбаев қоры . Т. I .– 810, [9] с. (в пер.) : 50 тг.

книга(book)

АВТОР:

Будагов, Л. З.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

Қазақ әдеби тілінің сөздігі

0 788

Қазақ әдеби тілінің сөздігі [Мәтін] : он бес томдық ; [құраст.: М. Малбақов, Н. Оңғарбаева, А. Үдербаев] ; ҚР Білім және ғылым министрлігі ; А. Байтұрсынұлы атынд. тіл білім ин-ты .- Алматы : Арыс , 2009. – Тілтаным.– 3000 дана . – 978-601-291-063-6 (10-т.) (мұқ.), – 9965-17-347-8 - "Мәдени мұра"мемлекеттік бағдарламасының кітап сериялары Қазақстан Республикасының тұңғыш пезиденті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы бойынша шығарылды. - Тұрсынбек Кәкішұлы қоры . Т. 10 . Қ-М– 750 б. (мұқ.) : 70 тг,,

книга(book)

АВТОР:

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

Қазақ әдеби тілінің сөздігі

0 672

Қазақ әдеби тілінің сөздігі [Мәтін] ; құраст. Ә. Ыбырайым, А. Жаңабекова, Қ. Рысбергенова ; ҚР Білім және ғылым министрлігі ; А. Байтұрсынұлы атынд. тіл білімі ин-ты .- Алматы : Арыс , 2008. – Тілтаным. – 9965-17-347-8, – 3000 дана . – 9965-17-611-6 (9-том) (мұқ.) - Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы бойынша.- Тұрсынбек Кәкішұлы қоры . 9-том . Қ-Қ– 742 б. (мұқ.) : 70 тг.

книга(book)

АВТОР:

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

Қазақ әдеби тілінің сөздігі

0 467

Қазақ әдеби тілінің сөздігі [Мәтін] : он бес томдық ; құраст.: А. Жаңабекова [ж. б.] ; ҚР Білім және ғылым министрлігі ; А. Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты .- Алматы : [б. ж.] , 2011. – Тілтаным.– 3000 дана . – 9965-893-59-4 (15-том) (мұқ.), – 9965-17-347-8 - "Мәдени мұра" мемлекеттік бағдарламасының кітап сериялары Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы бойынша шығарылды. - Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі, Ақпарат және мұрағат комитеті "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару" бағдарламасы бойынша шығарылды. - Тұрсынбек Кәкішұлы қоры . 15-том . Ү-Я– 823 б. (мұқ.) : 1666, 50 тг.,

книга(book)

АВТОР:

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

Қазақ тілінің орфоэпиялық сөздігі

15 2011

Қазақ тілінің орфоэпиялық сөздігі [Мәтін] / Қ. Неталиева ; Қазақ ССР ғылым академиясы, Тіл білімі ин-ты ; [жауапты ред. М. Балақаев]... – Алматы : Ғылым, 1977. - 399 б. - Шора Сарыбаев қоры . – Библиогр. бет соңында . – 5000 дана (мұқ.) : 0 тг.

книга(book)

АВТОР:

Неталиева, Қ.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

Қазақ тіліндегі көне және сирек қолданыстағы сөздер сөздігі,

0 1611

Қазақ тіліндегі көне және сирек қолданыстағы сөздер сөздігі [Мәтін] / Б. Тохан ... – Алматы : Дәуір, 2021. - 461, [1] б. - Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі "Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және Қазақстан Республикасы Мәдениет және архив ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру" бағдарламасы "Республикалық бюджет қаражаты есебінен әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін сатып алу, басып шығару және тарату" кіші бағдарламасы бойынша жарық көрді . – Библиогр.: б. 456-458 . – 3000 дана – 978-601-217-765-7 (мұқ.) : 3206,27 тг.

книга(book)

АВТОР:

Тохан, Б.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Управление издательского дела Административного департамента Министерство культуры и информации РК

Орысша-қазақша терминология сөздігі, Русско-казахский терминологический словарь

0 951

Орысша-қазақша терминология сөздігі [Мәтін] / Г. Мусабаев, Б. Сулейменова ; [ред.: А. Әбдірахманов [ж. б.]] ; Қазақ ССР Ғылым академиясы, Тіл мен әдебиет институты .- Алматы : ҚазССР Ғылым акад. бас. , 1961.– 3000 дана . (мұқ.) - Шора Сарыбаев қоры . Т. 6 . Іс жүргізу терминдері– 154, [2] б. (мұқ.) : 0 тг.

книга(book)

АВТОР:

Мусабаев, Г.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

Русско-казахский терминологический словарь, Орысша-қазақша терминология сөздігі

0 942

Русско-казахский терминологический словарь [Текст] ; Акад. наук Казахской ССР ; Ин-т языка и литературы ; [сост.: С. Байсалов, У. Кудайбергенов ; отв. ред. М. Томанов, А. Абдрахманов] .- Алма-Ата : Изд-во АН КазССР , 1960.– 3000 экз. . (в пер.) - Шора Сарыбаев қоры . Т. 4 . Русско-казахский словарь терминов юриспруденции– 185, [2] с. (в пер.) : 0 тг.

книга(book)

АВТОР:

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

Барлама бұрғылаудың орысша-қазақша сөздігі, Русско-казахский словарь по разведочному бурению

0 1123

Барлама бұрғылаудың орысша-қазақша сөздігі = Русско-казахский словарь по разведочному бурению [Мәтін] / Н. Тұяқбаев А. Әбдірахманов ; [жалпы ред. басқарған Ш. Е. Есенов] ; Қазақ ССР Ғылым акад-сы ; Қазақ ССР Геология министрлігі, В. И. Ленин атын. Қазақ политехникалық ин-ты... – Алматы : Қазақ ССР "Ғылым "баспасы, 1972. - 129, [1] б. - Шора Сарыбаев қоры . . – 2000 дана (мұқ.) : 0 тг.

книга(book)

АВТОР:

Тұяқбаев, Н.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)