Поиск

Іздеу нәтижелері

Изучение городища Оксыз

0 1201

Байпаков, К. М. Изучение городища Оксыз [Текст] / К. М. Байпаков, И. Р. Камалдинов // ҚР ҰҒА хабарлары. Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы = Известия НАН РК. Сер. общественных и гуманитарных наук. - 2013. - № 3 (289). - С. 133-147. ISSN 2224-5294.<br>

Тақырыптық айдарлар

Археология

Аңдатпа

мерзімді басылым(газеттер)

АВТОРЫ:

Байпаков, К. М.

БЕРІЛГЕН:

Байпақов Карл Молдахметұлы