Поиск

Іздеу нәтижелері

"Қазақстанның өз-өзіне тақылеттестігі: өткені, бүгінгісі, келешегі" тақырыбына арналған "Қазақстантану-8" халықаралық ғылыми конференциясы, The international science conference "Kazakhstanology-8" on the theme "Kazakhstan's self-identification: past, prezent, future", Международная научная конференция "Казахстановедение-8" на тему "Самоидентификация Казахстана: прошлое, настоящее, будущее"

0 4306

"Қазақстанның өз-өзіне тақылеттестігі: өткені, бүгінгісі, келешегі" тақырыбына арналған "Қазақстантану-8" халықаралық ғылыми конференциясы [Мәтін] ; [ред. алқа: У. Ж. Алиев [ж. б.]] ; Тұран-Астана университеті .- Астана : [б. ж.] , 2013.– 500 дана . – ISBN 978-601-214-222-8 - Мәтін қазақ, орыс, ағылш. тілд. . Библиогр. мақала соңында 2 т. . 2013 ж., 28-29 қараша. Конференция материалдары– 355 б. : 20 тг.

Тақырыптық айдарлар

Ғылым салалары бойынша конференция материалдары

Аңдатпа

Қазақстантану ілімі әлеуметтану, педагогика және психология, құқықтық ғылымдар, инновациялар арқылы зерделенеді

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

«Тұран-Астана» университеті