Поиск

Іздеу нәтижелері

"Білім, ғылым, инновация - жас зерттеушілердің үлесі" атты жас ғалымдар, магистранттар мен студенттердің жооаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. 2013 ж. 14 ақпан. 2 т., "Образование, наука, инновации - вклад молодых исследователей" материалы межвузовской научно-практической конференции молодых ученых, магистрантов и студентов. 14 февраля 2013 г. т. 2

0 1798

"Білім, ғылым, инновация - жас зерттеушілердің үлесі" атты жас ғалымдар, магистранттар мен студенттердің жооаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. 2013 ж. 14 ақпан. 2 т. [Text], [Text] ; Тұран-Астана ун-ті, [ред. алқасы: А.Г. Джапарова] .- Астана : [б. ж.] , 2013.– 500 дана . – 978-601-214-213-6, 978-601-214-211-2 - қазақ, орыс тілд. . Библиогр. мақала соңында 2 т. .– 463 б. : 30 тг.

Тақырыптық айдарлар

Ғылым салалары бойынша конференция материалдары

Аңдатпа

Салалық заңнаманың даму мәселелері мен перспективалары, қазіргі қоғамның әлеуметтік-гуманитарлық және психологиялық-педагогикалық мәселелері, туризм мен сервис саласының жай-күйі тақырыптарында мақалалар ұсынылады