Поиск

Іздеу нәтижелері

"Білім, ғылым, инновация - жас зерттеушілердің үлесі" атты жас ғалымдар, магистранттар мен студенттердің жооаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. 2013 ж. 14 ақпан. 1 т., "Образование, наука, инновации - вклад молодых исследователей" материалы межвузовской научно-практической конференции молодых ученых, магистрантов и студентов. 14 февраля 2013 г. 1 т.

0 1249

"Білім, ғылым, инновация - жас зерттеушілердің үлесі" атты жас ғалымдар, магистранттар мен студенттердің жооаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. 2013 ж. 14 ақпан. 1 т. [Text], [Text] Джапарова Г. А. ; Тұран-Астана ун-ті, [ред. алқасы: Г.А. Джапарова [ж.б.]] .- Астана : [б. ж.] , 2013.– 500 дана . – 978-601-214-212-9 - қазақ, орыс тілд. . Библиогр. мақала соңында т. 1 .– 395 б., кесте. . : 30 тг.

Тақырыптық айдарлар

Ғылым салалары бойынша конференция материалдары

Аңдатпа

Экономиканың нақты секторын қаржыландыру және қазіргі ақпараттық қоғам дамуының ғылыми-жаратылыстану аспектілері тақырыптарындағы ғылыми еңбектер ұсынылады