Поиск

Іздеу нәтижелері

Противодействие коррупции в сфере государственного управления инвестиционными процессами в Республике Казахстан,

0 3

Противодействие коррупции в сфере государственного управления инвестиционными процессами в Республике Казахстан = [Электрондық ресурстар] : философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация: 6D110100 - Медицина / А. М. Утегенова ; ғылыми кеңесшілер: Б. А. Жетписбаев, Kerim Mutig ; Семей қаласының мемлекеттік медицина ун-ті. – .. – Семей : [б. ж.], 2017. - Электрон. мәлімет, 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); контейнерде, 12х14 см . – Библиогр.: 120-141 б. . – [т. ж.] : 100 тг.

Тақырыптық айдарлар

Иммунды жүйе. Жүйке жүйесіне әсер ететін заттар

Аңдатпа

Жұмыстың мақсаты - Алшақ кезеңде стрессті факторлардың бірлескен әсерінен иммунологиялық реактивтіліктің өзгерісін экспериментте зерттеу және ағзаның резистентілігін арттыратын тиімді заттарды пайдалану мүмкіндігін негіздеу

диcсертациялар

АВТОРЫ:

Утегенова, А. М.

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)