Поиск

Іздеу нәтижелері

Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі, Традиционная система этнографических категорий, понятий и названий у казахов, The traditional system of ethnographic categories, conceptions and designations of Kazakhs

20 2822

Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі [Мәтін] : энциклопедия ; [ғылыми ред. Н. Әлімбай. Н. Уәли; редакция алқасы Ә.Ахметов [т. б.]]; ҚР Мәдениет және спорт министрлігі, ҚР мемлекеттік орталық музейі .- Алматы : Алем Даму Интеграция , 2017. – 978-601-252-087-3, – 5000 дана . – 978-601-252-088-0 (т.1) (мұқ.) - "ҚР Мәдениет және спорт министрлігі "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару" бағдарламасы бойынша жарық көрді" ; Мәтін қазақ, орыс, ағылшын . Библиогр.: 805-855 б. Т. 1 . А - Б– 855 б., суретті . (мұқ.) : 11060 тг. 28 тн.

Тақырыптық айдарлар

Қазақ халқының этнографиясы. Энциклопедиялар

Аңдатпа

Энциклопедия қазақы (көшпелі) ортадағы қоғам, адам және қоршаған табиғи ортаның арасындағы сан-салалы қатынастардың субъектілерін, объектілерін, сондай-ақ, осы қатынастардың жүзеге асырылу жолдары мен механизмін (ілкімді принцптері мен нормаларын) бейнелейтін этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларды қамтыған

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы