Поиск

Іздеу нәтижелері

Қазақстан Республикасы Заңнама және құқықтық ақпарат институтының Жаршысы, Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан, Bulletin of Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan

0 775

Қазақстан Республикасы Заңнама және құқықтық ақпарат институтының Жаршысы = Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан = Bulletin of Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan [Мәтін] : ғылыми-құқықтық журнал ; [ред. кеңес: Р. Сарпеков [ж. б.] ; ред алқасы: А. Алиев [ж. б.] ; бас ред. Е. А. Дүйсенов]. – Нұр-Сұлтан, 2021. - .– [т. ж.]., – 2006 жылдан бастап шығады. – 2788-5283., – 2788-5291. № 3(66), 2021. - [т. ж.],

Тақырыптық айдарлар

Қазақстанның құқықтық ақпараты. Мерзімді басылымдар

Аңдатпа

Журналда Конституциялық және әкімшілік құқық, жеке бас бостандығы, кәмелетке толмағандардың әкімшілік-құқықтық қорғау жайлы деректер берілген

мерзімді басылым(Журналы)

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты