Поиск

Іздеу нәтижелері

Қазақстан Республикасы Заңнама және құқықтық ақпарат институтының Жаршысы, Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан, Bulletin of Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan

0 1215

Қазақстан Республикасы Заңнама және құқықтық ақпарат институтының Жаршысы = Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан = Bulletin of Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan [Мәтін] ; [бас ред. Е. А. Дүйсенов ; ред. алқа құрамы: А. Алиев [ж. б.] ; ред. кеңес құрамы: Р. Қ. Сәрпеков ]ж. б.]]. – Нұр-Сұлтан : [б. ж.], 2022. - .– [т. ж.]., – 2006 жылдан бастап шығады. – 2788-5283., – 2788-5291. № 1(68), 2022. - [т. ж.],

Тақырыптық айдарлар

Қазақстанның құқықтық ақпараты. Мерзімді басылымдар

Аңдатпа

Журналда Конституциялық және әкімшілік құқық, жеке бас бостандығы, бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеуден жалтаруды саралау мәселелері, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру жайлы деректер берілген

мерзімді басылым(Журналы)

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты