Поиск

Іздеу нәтижелері

Қазақ мәдениетінің белгілері мен нышандарының қысқаша энциклопедиясы, Краткая энциклопедия знаков и символов казахской культуры, A Brief Encyclopedia of Signs and Symbols of Kazakh Culture

0 896

Қазақ мәдениетінің белгілері мен нышандарының қысқаша энциклопедиясы = Краткая энциклопедия знаков и символов казахской культуры = A Brief Encyclopedia of Signs and Symbols of Kazakh Culture [Мәтін] / Ж. Н. Шайгозова А. Б. Наурзбаева ; ҚР Ғылым және жоғары білім мин-гі, Қаз. ғыл.-зерт. мәдениет ин-ты, ҚР Материалдық емес мәдени мұраны қорғау жөніндегі ұлттық ком-ті... – Алматы : [б. ж.], 2023. - 320 б., суретті; - Мәтін қаз., орыс, ағыл. тілд. . – Библиогр. мақала соңында . – 100 дана – ISBN 978-601-7448-28-8 (в пер.) : 0 тг.

Тақырыптық айдарлар

Қазақ мәдениетінің белгілері мен нышандары

Аңдатпа

Энциклопедияда қазақ мәдениетінің семиотикалық жүйесіне кіретін нышандар мен белгілер тілінде түсірілген қазақ дүниетанымының әртүрлі, бірақ іштей өзара байланысқан нысандарын қамтитын деректер берілген

кітап

АВТОРЫ:

Шайгозова, Ж. Н.

БЕРІЛГЕН:

Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты