Поиск

К результатам поиска

Қазіргі кезеңдегі студенттердің психологиялық денсаулығының дамуы

0 4

Қазіргі кезеңдегі студенттердің психологиялық денсаулығының дамуы [Мәтін] : Филос. докторы (PhD) ғыл. дәрежесін алу үшін дайынд. диссертация : 6D010300 - Педагогика және психология / Г. Б. Ниетбаева ... – Алматы : [б. ж.], 2014. - 209 б. . – Библиогр.: 154-168 б. . – [Т. ж.] (мұқ.) : 450 тг.

Предметная рубрика

Студенттердің психологиялық денсаулығы

Аннотация

Зерттеуде дамудың мазмұндық құрылымы мен динамикасы тұрғысынан студенттердің психологиялық денсаулығының ерекшеліктері анықталып көрсетілген

диcсертации(dissertation)

АВТОР:

Ниетбаева, Г. Б.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)