Поиск

К результатам поиска

"Қазақстанның өз-өзіне тақылеттестігі: өткені, бүгінгісі, келешегі" тақырыбына арналған "Қазақстантану-8" халықаралық ғылыми конференциясы. 2013 ж., 28-29 қараша. 1 т., Международная научная конференция "Казахстановедение-8" на тему "Самоидентификация Казахстана: прошлое, настоящее, будущее", The international science conference "Kazakhstanology-8" on the theme "Kazakhstan's self-identification: past, prezent, future"

0 1762

"Қазақстанның өз-өзіне тақылеттестігі: өткені, бүгінгісі, келешегі" тақырыбына арналған "Қазақстантану-8" халықаралық ғылыми конференциясы. 2013 ж., 28-29 қараша. 1 т. [Text], [Text] : конференция материалдары ; материалы конференции ; the konference bulletin ; [ред. алқасы: У. Ж. Алиев [ж.б.]], Тұран-Астана университеті .- Астана : [б. ж.] , 2013.– 500 дана . – 978-601-214-221-1, 978-601-214-221-4 - қазақ, орыс, ағылш. тілд. . Библиогр. мақала соңында 1 т. .– 373 б. : 20 тг.

Предметная рубрика

Ғылым салалары бойынша конференция материалдары

Аннотация

Қазақстантанумен бірге жинақта ресейтану, қытайтану, қырғызстантану, жапонтану және т.б. түрлі салалардағы мәселелер қарастырылған

книга(book)

АВТОР:

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

«Тұран-Астана» университеті