Поиск

К результатам поиска

Құрылымы әртүрлі тілдердегі жарнама слоганы (когнитивті-коммуникативті табиғаты)

0 2093

Құрылымы әртүрлі тілдердегі жарнама слоганы (когнитивті-коммуникативті табиғаты) [Мәтін] : философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация : 6D021000 - Шетел филологиясы / А. Б. Байдуллаева ; ғыл. кеңесшілер: В. У. Махпиров, С. Михаилидис ; Абылай хан атын. Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері ун-ті... – Алматы : [б. ж.], 2016. - 140 б. . – Библиогр.: 129-140 б. . – [т. ж.] (мұқ.) : 100 тг.

Предметная рубрика

Шет тілдеріндегі жарнама слогандары

Аннотация

Зерттеу мақсаты - жарнама слогандарының коммуникативті-прагматикалық ерекшеліктерін сипаттау және оларға ғылыми түсінік беру

диcсертации(dissertation)

АВТОР:

Байдуллаева, А. Б.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Байдуллаева Әсел Батырқызы