Поиск

К результатам поиска

Құқық және мемлекет, Право и государство, Law and State

0 1225

Құқық және мемлекет = Право и государство = Law and State [Мәтін] : ғылыми-ақпараттық журнал ; [ред.: С. Ф. Ударцев [ж. б.]]. – Нұр-Сұлтан : [б. ж.], 2021. - .– [т. ж.].– 1997 жылдан бері шығады. – 2307-5201. № 1(90), 2021. - [т. ж.]

Предметная рубрика

Құқықтар теориясы мен бағыттары. Мерзімді басылымдар

Аннотация

Басылымда заң ғылымының фундаменталды және қолданбалы сұрақтары: құқық философиясы, мемлекет және құқық теориясы мен тарихы, құқықтық және саяси ілімдер тарихы, конституциялық құқық, әкімшілік құқық және мемлекеттік басқару, азаматтық құқық және процесс, еңбек құқығы, экологиялық құқық, қылмыстық процесс және криминология мәселелері қарастырылған

периодические издания(Журналы)

АВТОР:

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

«М.С. Нәрікбаев атындағы КАЗГЮУ Университеті» АҚ