Поиск

К результатам поиска

Қазақстан Республикасы Заңнама және құқықтық ақпарат институтының Жаршысы, Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан, Bulletin of Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan

1284 1321

Қазақстан Республикасы Заңнама және құқықтық ақпарат институтының Жаршысы = Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан = Bulletin of Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan [Мәтін] : ғылыми-құқықтық журнал ; [бас ред. Е. А. Дүйсенов ; ред. кеңес құрамы Р. Қ. Сәрпеков [ж. б.] ; ред. алқа құрамы: А. Алиев [ж. б.]] . – Астана : [б. ж.], 2022. - .– [т. ж.]., – Үш айда бір рет шығады. – ISSN 2788-5283., – ISSN 2788-5291. № 3 (70). - [т. ж.],

Предметная рубрика

Қазақстанның құқықтық ақпараты. Мерзімді басылымдар

Аннотация

Журналда Конституциялық және әкімшілік құқық, жеке бас бостандығы, мемлекеттік қызметке орналасу, банкроттықты қалпына келтіру, заң білімін жетілдіру, әлеуметтік желілердегі судьялық этика жайлы деректер берілген

периодические издания(Журналы)

АВТОР:

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты