Поиск

SEARCHING RESULTS:

Shown: 1- form 21

Excel export Word export

Национальные игры хакасов

0 1438

Национальные игры хакасов [Текст] / В. Я. Бутанаев ; [предисл. Д. Кыдырали] ; Междунар. тюркская акад.... – Астана : Ғылым, 2016. - 190 с.– (Современная тюркология. / редкол.: Д. К. Кыдырали [и др.]- Түркітану залы . – Библиогр.: с. 167-171 ; Указ. хакасских терминов: с. 176-189 . – 500 экз. – 978-601-7793-34-0 : 3498 тг.

кітап

AUTHOR:

Бутанаев, В. Я.

PROVIDED:

«Turkic academy»

Ойратнама

0 3772

Ойратнама [Мәтін] : [Жоңғар мемлекетінің қалыптасуы мен дамуы, жойылуы] : (монография) / Т. Зәкенұлы (Қайыркен) ; Халықаралық түркі академиясы... – Астана : Ғылым, 2015. - 302 б.– (Қазіргі түркология. / [ред. алқа.: Д. Қ. Қыдырәлі [ж. б.]] . – Библиогр.: 233-253 б. . – 500 дана – ISBN 978-601-7793-09-8 : 0 тг.

кітап

AUTHOR:

Зәкенұлы (Қайыркен), Т.

PROVIDED:

«Turkic academy»

Ғабдолла Тоқай тағылымы

0 4529

Ғабдолла Тоқай тағылымы [Мәтін] : [мақалалар, эсселер, естеліктер] / ; [құраст.: А. Шәріп, А. Тойшанұлы, Ә. Д. Абаева ; ред. алқа: Д. Қыдырәлі [ж. б.]] ; Халықаралық түркі акад.... – Астана : Ғылым, 2015. - 125 б.– (Тұғырлы тұлғалар. . – Библиогр.: 122-124 б. . – 500 дана – 978-601-7793-27-2 : 3498 тг.

кітап

AUTHOR:

PROVIDED:

«Turkic academy»

Атлас древнетюрских письменных памятников Республики Алтай

0 1647

Атлас древнетюрских письменных памятников Республики Алтай [Текст] / К. Конкобаев Н. Шабданалиев Н. Усеев ; Междунар. тюркская акад. [ред. кол. Д. К. Кыдырали [и др.]]... – Астана : Ғылым, 2015. - 367 с., ил.; - Түркітану залы . – Библиогр.: с. 357-363 . – 300+15 экз. – 978-601-7793-14-2 (в пер.) : 23940 тг.

кітап

AUTHOR:

Конкобаев, К.

PROVIDED:

«Turkic academy»

Altay Cumhuriyeti'ndeki Eski Türk Yazitlari Aibümü

0 1595

Altay Cumhuriyeti'ndeki Eski Türk Yazitlari Aibümü [Text] / K. Konkobayev N. Useyev N. Sabdanaliyev ; redaksiyon Heyeti: D. Kıdırali [ve diğer]; Türk Akademisi Uluslararasi Teşkilati... – Astana : Gilim Yayinevi, 2015. - 365, [2] s., resim.; - Түркітану залы . . – 315 nücha – 978-601-7793-15-9 (kapak) : 23940 tg.

кітап

AUTHOR:

Konkobayev, K.

PROVIDED:

«Turkic academy»

Түркілік мұраны зерттеудің деректанулық негіздері (музейлік деректану)

0 2873

Түркілік мұраны зерттеудің деректанулық негіздері (музейлік деректану) [Text] / К. Н. Райымхан ... – Астана : Сарыарқа, 2012. - 535 б., суретті, суретті;– (Қазіргі түркология. . – Библиогр.: 387-408 б. . – 500 дана – 978-601-7340-10-0 (мұқ.)

кітап

AUTHOR:

Райымхан, К. Н.

PROVIDED:

«Turkic academy»

Наследие тюркской культуры (исторический обзор казахской традиционной музыки)

0 2151

Наследие тюркской культуры (исторический обзор казахской традиционной музыки) [Text] / С. А. Елеманова ... – Алматы : Кантана-пресс, 2012. - 408 с., ноты;– (Современная тюркология. = Қазіргі түркология, Modern turkology. / гл. ред. Ш. Ибраев . – Библиогр.: с. 322-336 . – 500 экз. – 978-601-80173-2-2 (в пер.) : 1283 тг.

кітап

AUTHOR:

Елеманова, С. А.

PROVIDED:

«Turkic academy»

Қазақ тілін туыс тіл ретінде оқыту әдістемесі

0 4288

Қазақ тілін туыс тіл ретінде оқыту әдістемесі [Text] : (түркі тілдерінде сөйлейтіндер үшін) / Қ. Қадашева Асанова У. О., Ашикбаева Б. Г. ... – Астана : Кантана-пресс, 2012. - 399 б.– (Түркі оқулықтары. . – Библиогр.: 380-386 б. . – 1 000 дана – 978-601-80173-9-1 (мұқ.) : 715 тг.

кітап

AUTHOR:

Қадашева, Қ.

PROVIDED:

«Turkic academy»

Опыт словаря-тезауруса односложных корневых основ (структурная и идеографическая парадигматика)

0 1177

Опыт словаря-тезауруса односложных корневых основ (структурная и идеографическая парадигматика) [Text] / А. Г. Шайхулов ... – Астана ; Алматы : Кантана-Пресс, 2012. - 704 с.– (Тюркские словари, Түркі сөздіктері, Turkic dictionarie. / гл. ред. Ш. Ибраев . – Библиогр.: с. 690-698. - Библиогр. в подстроч. примеч. . – 500 экз. – 978-601-7340-09-4 (в пер.) : 1368 тг.

кітап

AUTHOR:

Шайхулов, А. Г.

PROVIDED:

«Turkic academy»

Әбжан Құрышжанұлы

0 2952

Әбжан Құрышжанұлы [Text] : биобиблиографиялық көтсеткіш / ; [құраст.: Т. Ермекова, Ұ. Исабекова, Ш. Құрышжанова]... – Астана : [Кантана-пресс], 2012.– (Түріктанушылар биобиблиографиясы. / [ред. алқ.: Б. Жұмағұлов [ж. б.]] . . – 1000 дана – 978-601-7340-26-1 : 179 тг. 01 тн.

кітап

AUTHOR:

PROVIDED:

«Turkic academy»