Поиск

Results search

Ойратнама

0 3247

Ойратнама [Мәтін] : [Жоңғар мемлекетінің қалыптасуы мен дамуы, жойылуы] : (монография) / Т. Зәкенұлы (Қайыркен) ; Халықаралық түркі академиясы... – Астана : Ғылым, 2015. - 302 б.– (Қазіргі түркология. / [ред. алқа.: Д. Қ. Қыдырәлі [ж. б.]] . – Библиогр.: 233-253 б. . – 500 дана – ISBN 978-601-7793-09-8 : 0 тг.

Subject heading

XV ғасырдағы Орта Азия тарихы

Annotation

Ойраттардың ұлт ретінде тарих сахнасына шығуы, этногенезі, көрші халықтармен байланысы, Шыңғыс ханға тізе бүгуі және Орта Азия мен Батыс Азияны, Қытайды бағындыруға атсалысуы, Қазақ ордасымен қоңсы қонуы және бұдан кейінгі "құба қалмақ" заманы туралы жазылған

кітап

AUTHOR:

Зәкенұлы (Қайыркен), Т.

PROVIDED:

«Түркі академиясы»