Поиск

SEARCHING RESULTS:

Shown: 1- form 137

Excel export Word export

Аманаты Алаштың

0 897

Аманаты Алаштың [Мәтін] : балаларға арналған энциклопедия / ; [автор-құраст.: Т. Қ. Шаңбай]... – Алматы : Сардар Баспа үйі, 2018. - 246, [1] б., суретті; - ҚР Мәдениет және спорт министрлігі "Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру" бағдарламасы "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін сатып алу, басып шығару және тарату" кіші бағдарламасы бойынша жарық көрді . – Библиогр.: 246 б. . – 5000 дана – 978-601-82678-7-7 (мұқ.) : 1716 тг.

кітап

AUTHOR:

PROVIDED:

Management of Publishing Programs of the Administrative Department of the MINISTRY OF CULTURE AND INFORMATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Қазақ емшілігі энциклопедиясы

0 129

Қазақ емшілігі энциклопедиясы [Мәтін] / Қ. Айдарханұлы ... – Алматы : Palitra Press, 2019. - 461, [1] б., суретті; . – Библиогр.: 457-461 б. . – 2000 дана – 978-601-06-5659-8 (мұқ.) : 40 тг.

кітап

AUTHOR:

Айдарханұлы, Қ.

PROVIDED:

National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Астана)

Әбіш Кекілбаев

0 752

Әбіш Кекілбаев [Мәтін] : өмірі мен ортасы : энциклопедия / ; [жауапты ред. Ғ. Әнес]... – Алматы : Қазақ кітабы, 2021. - 791, [7] б., суретті; - Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі "Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және архив ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру" бағдарламасы "Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін сатып алу, басып шығару және тарату" кіші бағдарламасы бойынша жарық көрді . . – 3000 дана – 978-601-7608-29-3 (мұқ.) : 8270, 09 тг.

кітап

AUTHOR:

PROVIDED:

Management of Publishing Programs of the Administrative Department of the MINISTRY OF CULTURE AND INFORMATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Динозавры, Dinos

0 470

Динозавры = Dinos [Текст] / ; [пер. с англ. Е. Подрезовой]... – Алматы : Фолиант, 2021. - 61 с., ил.;– (Детская энциклопедия. = . - Выпущено по программе «Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела», по подпрограмме «Приобретение, издание и распространение социально важных видов литературы за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан . . – 3000 экз. – 978-601-338-852-6 (в пер.) : 1140 тг.

кітап

AUTHOR:

PROVIDED:

Management of Publishing Programs of the Administrative Department of the MINISTRY OF CULTURE AND INFORMATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Глагольно-именная корреляция гомогенных корней в тюркских языках

1740 1028

Глагольно-именная корреляция гомогенных корней в тюркских языках [Текст] : (явление синкретизма) / Е. З. Кажибеков ; [отв. ред. А. Т. Кайдаров] ; Академия наук Казахской ССР ; Институт языкознания ... – Алма-Ата : Наука Казахской ССР, 1986. - 270, [2] c. - Шора Сарыбаев қоры. - Книга с автографом автора . . – 1500 экз. (в пер.) : 500 тг.

кітап

AUTHOR:

Кажибеков, Е. З.

PROVIDED:

Institute of Linguistics named after Ahmet Baitursynov

Балалар энциклопедиясы

3 1920

Балалар энциклопедиясы [Мәтін] ; Бас ред. Б. Ғ. Аяған- Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2008 . – 99965-893-22-5 (Т.1) (мұқ.), 9965-893-21-7 Т. 1 . А-Е– 296 б., сур. . : 1000 тг.

кітап

AUTHOR:

PROVIDED:

Committee of information and archives of the Ministry of Culture and information of the Republic of Kazakhstan

Балалар энциклопедиясы

1 1422

Балалар энциклопедиясы [Мәтін] ; [бас ред. Б. Ө. Жақып [ж. б.]]- Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2011 . – 9965-893-21-7, – 2000 дана . – 9965-893-61-6 (3-т.) (мұқ.) - Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі, Ақпарат және мұрағат комитеті "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару" бағдарламасы бойынша шығарылды . Библиогр.: 261-262 б. 3-т. . Н - Я– 260, [2] б., суретті . (мұқ.) : 1500 тг.

кітап

AUTHOR:

PROVIDED:

«Kazakh Encyclopedia»

Литература Казахстана

1769 1283

Литература Казахстана [Текст] : энциклопедический справочник / ; Министерство связи и информации Республики Казахстан ; Комитет информации и архивов... – Алматы : Аруна, Қазығұрт, 2010. - 528 с., ил.;– (Литература Казахстана. : Cерия книг по государственной программе "Культурное наследие" выпускается по инициативе Первого Президента РК Н. Назарбаева/ М. С. Ашимбаев [и др.]- Выпущено по прогр. "Издание социально-важных видов литературы" . – Библиогр.: с. 527 . – 9965-26-328-0 (в пер.)

кітап

AUTHOR:

PROVIDED:

National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Астана)

Ислам. Энциклопедия

1 3519

Ислам. Энциклопедия [Мәтін] / ... – Алматы : "Қазақ энциклопедиясы", 1995. - 287 б., [8] п. сурет; . – Библиогр.: б. 281-285 . – 20000 дана – 5-89800-050-Х (мұқ.) : 600 тг.

кітап

AUTHOR:

PROVIDED:

«Kazakh Encyclopedia»

Айқап

0 7509

Айқап [Мәтін] : [энциклопедия] / ; құраст.: Ү. Субханбердина, С. Дәуітова ; [бас ред. Р. Н. Нұрғалиев]... – Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 1995. - 366, [1] б., суретті; - Нұрғожа Ораз қоры . . – 3000 дана – ISBN 5-89800-051-8 (мұқ.) : 500 тг.

кітап

AUTHOR:

PROVIDED:

National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Астана)