Поиск

Results search

Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі

6726 0

Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі [Мәтін] : он мыңнан аса фраза қамтылды / І. К. Кеңесбаев,; [жауапты ред.: А. Ысқақов, Қ. Өмірәлиев] ; ҚазССР Ғылым акад.; Тіл білімі ин-ты - Алматы : Ғылым, 1977 . - 711 б. - Шора Сарыбаев қоры - 8000 дана . (мұқ.) : 200 тг.

Subject heading

Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі

Annotation

Кітапта әрбір фразеологизмнің мағынасына түсініктеме беріліп, қолданылу орай-сәті көрсетіліп, фразеологизмнің синоним әрі лексикалық варианттары жинақталған

кітап

AUTHOR:

Кеңесбаев, І. К.

PROVIDED:

Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты