Поиск

Results search

Кесте түріндегі философия

0 2268

Кесте түріндегі философия [Мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Б. Қ. Тотин ; құраст.-авт. Б. Қ. Тотин ; ҚР Білім және ғылым мин-гі ; А. Байтұрсынұлы атын. Қостанай мем. ун-ті . – 2-бас. ,- Қостанай : Казтипография , 2013.– 25 дана . – 978-601-7233-42-6 Библиогр.: 307-309 б. 1-кітап .– 309 б., суретті, кестелер . : [б. ж.]

Subject heading

Философия

Annotation

Оқу-әдістемелік құралда ғұлама ойшылдардың шығармашылық мұралары, философия ғылымына қосқан үлестері, идеялық-философиялық дәстүрлері әрі олардың қарастырған мәселелері жайлы жазған оқу материалдары құрылымдық-логикалық схемалар мен кестелер түрінде қысқа, жүйелі әрі түсінікті етіп анық көрсетілген

кітап

AUTHOR:

Тотин, Б. Қ.

PROVIDED:

Л.Н.Толстой атындағы Қостанай облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы